ZWO steunt uw suggesties

Logo ZWO

Er is enthousiast gereageerd op de oproep van de ZWO-commissie om projecten aan te dragen. De ZWO-commissie laat weten aan welke projecten een bedrag is toebedeeld.

Naar aanleiding van een oproep in het kerkblad en op de website zijn er verschillende projecten aangedragen. De ZWO-commissie heeft in overleg met de diaconiie de volgende projecten een bedrag toebedeeld:

1.  Esperanza-Bolivia is een  opvang huis voor o.a. weeskinderen in Bolivia.

2.    Opvang voor straatkinderen in Oeganda; éen van de onderdelen van het project is: ‘een fiets voor Ronald’.

3.   Papua support foundation; hulp aan Papua’s in nood, o.a. door overstromingen.

4.  Peduli Anak biedt opvang, onderwijs en medische zorg aan straatkinderen. Men  doet erg veel om contact met familie van de kinderen te herstellen.

Een Nederlands echtpaar dat zich dienstbaar maakt voor bewoners van een land dat niet bij name genoemd mag worden uit veiligheidsoverwegingen.

6.   Margreet Jans die als zendelinge werkt in Servië, voor het Team Roma centrum te Jagodina. Steeds meer mensen komen tot geloof, ondanks de hevige armoede.  margreetjans@gmail.com, of het O.A.Z.A te Ermelo.

7.  De Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan (SVAZ) zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in onze regio.

Dankzij de enorme inzet van heel veel vrijwilligers wist SVAZ vanuit de locaties o.a. Amsterdam en  Zaandam de mensenrechten van asielzoekers en vluchtelingen boven aan de agenda te houden. (via inkomende post van de diaconie)

Een project van Kerk in Actie: Wies Landheer, arts in het ziekenhuis in Gahini is van juni 2012 tot en met 2015 uitgezonden om als arts te werken in het ziekenhuis in Gahini in Rwanda door de Engelse zendingsorganisatie Church Mission Society.

Hartelijk dank

Alle gemeenteleden hebben daaraan bijgedragen, daarvoor hartelijk dank.

About ZWO
ZWO staat voor Zending, Wereldiakonaat en Ontwikkelingswerk. Vanuit de kerk zet de ZWO zich in voor de nood van mensen in binnen- en buitenland. De ZWO doet dit door voorlichting, toerusting en fondswerving. De ZWO is onderdeel van de diakonie.

Categorieën: ZWO | Tags: , , | Geplaatst op 25 november 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856