Zondag 10 juni gemeenteberaad

De Algemene Kerkenraad wil op zondag 10 juni 2012 na de ochtenddiensten in zowel Westzijderkerk als Noorderkerk van gedachten wisselen met de gemeenteleden. Er zijn verschillende onderwerpen te bespreken.

 

Deeltijd predikant

De Algemene Kerkenraad heeft het voornemen een deeltijd predikant aan te stellen voor de komende vier jaar, tijdens het gemeenteberaad wil zij dit voornemen toelichten.

Visie en beleid

Binnen de wijkkerkenraden is er veel gesproken over de visienota van de Protestantse Kerk Nederland  ‘De Hartslag van het leven’ en over de beleidsnota van de Protestante Gemeente Zaandam ‘Dienen en verbinden’. Beiden zijn basis voor verdere plannen, die vooral op wijkniveau vorm moeten krijgen.

De Algemene Kerkenraad heeft een aktieplan gemaakt om dit handen en voeten te geven.

1.   Twee gemeenteavonden:

a)      Op 18 oktober 2012 een avond met dr. René de Reuver over gemeente-zijn in deze tijd. Hij spreekt over zijn boek “Anders Verder” waarin o.a. de ervaringen en leermomenten van de Moerwijkgemeente in Den Haag, de PKN-gemeente in Zeewolde en de Engelse kerk besproken worden

b)      In het eerste kwartaal wil de Algemene Kerkenraad een gemeenteavond te plannen met prof. dr Joep de Hart over de sociaal-maatschappelijke context waarin de kerkelijke gemeenten in deze tijd opereren. Hij is godsdienst-socioloog en spreekt naar aanleiding van  zijn boek ‘Maak alles nieuw’.

2.    Wij ontwikkelen een lokale visie op gemeente-zijn in de komende jaren. Daar is veel vraag naar, zo bleek uit de ontvangen reacties. Een concept zal medio juni ter bespreking worden voorgelegd.

3.     Een drietal onderwerpen behoeven bovenwijkse aanpak:

a)      Een communicatieplan

b)      De bestuursstructuur

c)      Keuzes maken.

Hieraan wordt door verschillende groepjes gewerkt. Concept-voorstellen worden uiterlijk 31 augustus voorgelegd aan de AK. Vervolgens verder ter bespreking met de diverse belanghebbenden.

En alle angst voorbij – liederen om vrede

Deze bundel met internationale vredesliederen is op verzoek van Kerk en Vrede samengesteld door Jan Marten de Vries. Bij een aantal liederen zijn er verschillende muzikale bewerkingen. De liederenbundel is door de AK aangeboden aan onze drie predikanten en onze drie dirigenten. Uit waardering voor hun inzet en in het vertrouwen dat er zo nu en dan gebruik van gemaakt gaat worden.

Meer informatie

In het komende kerkblad kunt u meer informatie vinden over het voornemen een predikant aan te stellen. De visienota ‘De hartslag van het leven’ is te vinden op de website van de PKN. Overige informatie is op te vragen bij e.m.boer@planet.nl, voorzitter van de Algemene Kerkenraad.

 

 

 

 

 

 

Categorieën: Activiteiten, Onze Gemeente | Tags: , , , | Geplaatst op 7 juni 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856