Zincafé Kogerkerk 25 november 2016

Aan de redacties van de kerkbladen.

Zincafé Kogerkerk 25 november 2016

GEEN GESPREK ZONDER LEF, een zoektocht naar vrijmoedige omgang.

Marijke Broekhuijsen treedt op met de solo – theatervoorstelling “Rekkelijk/Precies, komen we daar ooit uit?”; aansluitend nagesprek.

Marijke Broekhuijsen is actrice en verhalenverteller. De voostelling gaat over Arminius, de geestelijk vader van De Remonstrantse Broederschap, maar heeft een wijdere, actuele strekking.
In het begin van de 17e eeuw kwam de strijd tussen de Remonstranten en de contra-Remonstranten (ook wel de rekkelijken en preciezen genoemd) tot een hoogtepunt. Tijdens de Synode van Dordrecht in 1619 verloren de Remonstranten het pleit. Zij moesten zich , evenals bijv. de Doopsgezinden, terugtrekken in schuilkerken.
Een godsdienstig conflict is altijd ook politiek. Van een afstand bekeken, blijken de grote kwesties van toen nog zeer actueel. De strijd tussen de rekkelijken en de preciezen – in deze algemene termen gevat – leidt ook vandaag tot heftige confrontaties, en niet alleen als het om de positie van Islam gaat.
Marijke zoekt in haar voorstelling naar een positie die past in de traditie van de Remonstranten. Hoe sta je als vrijzinnig mens tegenover de strenge opvattingen van hardliners, populisten en sommige Islamaanhangers en hun even geharnaste tegenstanders? Is er een derde weg? Hoe zien we onze machteloosheid onder ogen en zoeken tegelijk toch de dialoog? Wat is wijsheid?
De voorstelling poogt de thematiek in al zijn urgentie voor nu aan de orde te stellen. En natuurlijk praten we na de pauze daarover met haar en elkaar solo – theatervoorstelling na.

Plaats: Kogerkerk, Kerstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan (hoek Raadhuisstraat – Verzetstraat). Aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Toegang gratis, collecte ter bestrijding van de onkosten na afloop.

Nadere informatie: bij Bert Valk, tel. 06-40366883, bertvalk53@telfort.nl

Categorieën: Nieuws | Tags: | Geplaatst op 31 oktober 2016

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856