Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO commissie, onderdeel van de diaconie
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, woorden die staan voor solidariteit en helpen waar dat nodig en mogelijk is. De diakenen van de kerk proberen te helpen dichtbij en veraf, in verbondenheid met alle christenen wereldwijd, om de Bijbelse boodschap door te geven en  gaven te delen  van geld, kennis, ervaring, spiritualiteit etc.

Doelstelling
Door middel van informatie proberen wij gemeenteleden bewust te maken van de situatie in de wereld en mensen  te motiveren tot meer inzet voor medemensen in nood.

De ZWO-commissie heeft drie hoofdtaken:
1. Voorlichting
2. Toerusting
3. Fondswerving.

Voorlichting
De commissie houdt de gemeente op de hoogte van de activiteiten van het werk van de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking d.m.v. presentaties op wijk/gemeenteavonden, publicaties in de kerkbladen, schrijfacties etc.

Toerusting
De commissie neemt initiatieven om samen met de gemeente te werken, in diensten met een ZWO-thema, aan speciale thema’s/projecten. Verder maakt de commissie gebruik van informatie van Kerkinactie, zoals posters, folders, kalenders, dvd en beamer-presentaties.

Fondswerving
De ZWO-commissie voert overleg met de AD over de door de commissie bijeen te brengen gelden voor:
1. het diaconale aandeel buitenland (Werelddiaconaat en “Kinderen in de knel”);
2. het missionaire aandeel buitenland (Zending).
De commissie verzorgt de informatie en presentatie bij de te houden collecten en andere fondswerving.

Rekeningnummer 9265258
t.n.v. ZWO Protestantse Gemeente te Zaandam

Categorieën: ZWO | Tags: , | Geplaatst op 31 januari 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856