Werkgroep Jodendom-Christendom–Islam; opheffing en doorstart

Verbindende handen

Ruim 25 jaar heeft de werkgroep Jodendom, Christendom en Islam zich ingezet voor de interreligieuze dialoog in de Zaanstreek.

Dit heeft vorm gekregen door het organiseren van de jaarlijkse gemeenschappelijke gebedsdienst (in 2016 voor de 25e maal) en door het organiseren van themaavonden, waarin mensen uit de verschillende religies elkaar konden ontmoeten en kennis konden opdoen over de verschillende aspecten van elkaars geloof. Verder organiseerde werkgroep activiteiten in de Vredesweek. Ook was er aandacht voor maatschappelijke projecten. Bijvoorbeeld op de inmiddels gesloten bajesboten in Zaandam. In de werkgroep participeerde kerken en moskeeën en een vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap.

De laatste jaren zijn er ook andere Zaanse initiatieven ontstaan om de interreligieuze dialoog in de Zaanstreek te bevorderen, zoals bijvoorbeeld die van de Stichting samenbindende projecten. Deze stichting organiseerde ondermeer de musical Santiago en al tweemaal de Zaanse Passion. Wij kwamen in gesprek met deze stichting en samen hebben we geconcludeerd dat het goed zou zijn om onze krachten te bundelen. Daar komt bij dat de werkgroep juridisch een onderdeel is van de stichting Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek Waterland (IDB). Deze stichting wil zich opheffen, waardoor de werkgroep toch al een andere basis zou moeten zoeken, De werkgroep Jodendom, Christendom en Islam heeft daarom besloten om zich op te heffen en haar activiteiten onder te brengen bij stichting Samenbindende Projecten. Dit gebeurt door binnen de stichting projectgroepen te formeren. Die projectgroepen gaan zich bezighouden met Interreligieuze dialoog; Interreligieuze gebedsbijeenkomsten. Activiteiten Vredesweek en Interreligieuze maaltijden.

Vanuit de nieuwe opzet kan er verder worden samengewerkt met andere groepen die zich bezighouden met interreligieuze dialoog in de Zaanstreek. Zo zijn er bijvoorbeeld contacten met het diaconaal inloophuis de Bron in de wijk Poelenburg. Informatie over de Stichting Samenbindende Projecten is te vinden op de website van de stichting: https://samenbindendeprojecten.nl/. Bert Valk

Categorieën: Nieuws | Tags: | Geplaatst op 18 mei 2018

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856