Wees moedig

Dominee Sjaak Visser las met een aantal collega’s het bekende verhaal van de storm op het meer en vertelt hierover in een overdenking met het thema: wees moedig.

U kent het verhaal waarschijnlijk wel. Jezus stapt met zijn leerlingen  in de boot, Hij valt in slaap, er ontstaat een grote storm, zijn leerlingen maken Hem wakker en Hij laat de storm stilvallen. Zo ken ik het ook, maar toen we het in de NBV-vertaling lazen, zagen we heel nieuwe dingen. Het belangrijkste was dat Jezus in Mattheüs 8 vers 23 en verder niet zegt tegen de leerlingen ‘Waarom zijn jullie bevreesd?’, maar ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed?’. Hij zegt dat ook voordat Hij opstaat en de wind en het water bestraffend toespreekt en het volkomen stil wordt.

Radicaal

Nu is het zo dat de natuur-wonderverhalen in Mattheüs allemaal een diepere betekenis hebben en iets vertellen over wat het betekent om een discipel, een leerling van Jezus te zijn. In het verhaal over de storm op het meer wordt de betekenis van het navolgen van Jezus duidelijk gemaakt. Vlak ervoor heeft Jezus aan twee leerlingen duidelijk gemaakt hoe radicaal het is om hem na te volgen. En het eerste wat in dit verhaal staat is dat Jezus in de boot gaat en dat zijn leerlingen Hem navolgen. Je blijft als leerling niet veilig aan wal staan, maar je volgt Jezus na door het water op te gaan, d.w.z. door de machten van chaos en dood tegemoet te treden. Door te zien waar mensen gevangen zitten in verdriet, machteloosheid, eenzaamheid en lamlendigheid. . Je wordt wel persoonlijk geroepen, maar je maakt deel uit van een gemeenschap (schip). Ieder komt alleen tot de navolging, maar niemand blijft alleen in de navolging.

Blijf moedig

Wanneer je met Jezus het schip ingaat, dan gaat het  vroeg of laat stormen. ‘Vrede zonder rechtvaardigheid is een onmogelijkheid’. Opkomen voor rechtvaardigheid kan de vrede/rust verstoren.  ‘Als je onpartijdig wilt zijn in een onrechtvaardige situatie, heb je al partij gekozen. Je steunt dan het onrecht.’ Je kan niet neutraal blijven. Als het gaat stormen is het onze opdracht om ‘moedig te blijven’. Dat is wat Jezus aan zijn discipelen vraagt ‘waarom hebben jullie zo weinig moed?’. Pas daarna ‘staat Hij op’ en gebiedt Hij de storm om te gaan liggen. Maar in de tussentijd, waarin wij leven, wordt van ons ‘moed’ gevraagd. Ik las ergens: ‘Bij navolging gaat het niet om een leer na te volgen. Het heeft te maken met een oriëntatie op verhalen die iemand in het leven kunnen oriënteren. Het gaat om verhalen die niet alleen stimuleren tot slimheid, maar tot goedheid. Levensverhalen vormen een karakter, ze oriënteren in positieve zin ons voelen, denken en handelen. Ze appelleren niet alleen aan het verstand, maar aan de hele mens, dus juist ook aan het gevoel. Zo kan er een verlangen ontstaan om ook zelf een goed mens te worden.’

 

Desmond Tutu een voorbeeld

Iemand die voor mij een groot voorbeeld is, als het gaat om moed, is Desmond Tutu. Hij heeft onlangs de belangrijke Templetonprijs ontvangen. Hij zegt over moed: ‘We voelen allen angst, maar wanneer we die onder ogen durven zien en durven erkennen, kunnen we angst in moed veranderen. Moedig zijn betekent niet ‘nooit meer bang zijn’; het betekent dat je handelt zoals je hoort te doen, zelfs als je ontzettend bang bent.’

Een voorbeeld van een situatie waarin hij dat in praktijk bracht, is beschreven door de Australische journalist John Cleary: ‘Ik hoorde iets en toen ik omkeek zag ik een convooi Casspirs, de grote pantservoertuigen met machinegeweren bovenop, over de weg aan komen rijden, echt intimiderend. Je weet dat deze voertuigen boordevol zitten met agenten met traangas en je denkt: ‘Wat zal er nu gebeuren?’ Inmiddels waren de andere bisschoppen uit hun auto’s gestapt en drongen zich door de menigte van twee- a drieduizend mensen. Ik kon ze niet meer zien maar ik hoorde de aartsbisschop zeggen: ‘Laat ons bidden.’ Toen hield het geluid van de voertuigen op. De menigte kwam tot bedaren. Er kwam geen geluid uit de Casspirs, geen geluid van traangsgranaten. Toen ik omkeek, zag ik de anglicaanse bisschoppen van Zuid-Afrika – zwart, wit, kleurling, oud, jong – met gestrekte armen tussen de menigte en de Casspirs staan. Op dat ogenblik begreep ik een beetje wat mensen over hadden voor de christelijke visie van een nieuw Zuid-Afrika. Zoveel moed had ik nog nooit meegemaakt.’

Moed is wat er van ons gevraagd wordt als er aan mensen, aan de schepping, aan God, geen recht gedaan wordt. Moed is wat mensen getoond hebben toen ze hun leven op het spel zetten in de oorlog. Moed is wat ik onze nieuwe koning toewenst, door altijd op te komen voor recht en gerechtigheid. Ook al zie je nog niet direct resultaat. Je mag weten dat er altijd Een zal opstaan. Want Hij is al opgestaan en heeft als de gekruisigde de allerhoogste plaats ontvangen.

Meer zien van Desmond Tutu kan hier.

Categorieën: Overdenkingen | Tags: , , | Geplaatst op 20 april 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856