Vrouwenemancipatie in Bolivia

De ZWO commissie heeft voor de maanden maart en april 2013 voor het thema vrouwenemancipatie gekozen.

Vrouwenemancipatie is één van de vijf thema’s voor 2013, naast onderwijs, duurzaamheid, gezondheidszorg en voedselzekerheid. Afgelopen januari en februari was onderwijs het thema, toen collecteerden we voor Betty Smit, de engel in de jungle. Vanuit collectes en bankoverschrijvingen werd hiervoor E 1611,01 ingezameld, de kerkenraad heeft dit aangevuld tot E 2000,00.

Vrouwen in Bolivia

In Bolivia is sinds 2006 mondjesmaat een politieke veranderingsproces ingetreden, maar voor vrouwen is er meer haast bij geboden. Er zijn wetten nodig om discriminatie, uitsluiting, onderdrukking en geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

In Bolivia werkt de partnerorganisatie van Kerk in Actie, Cidem aan vrouwenemancipatie. Deze organisatie wil vrouwen voorlichten, opleiden, bewust maken en kracht/zelfverzekerdheid aanleren.  Om Cidem financieel bij te staan is er geld nodig. En daarbij hebben wij u nodig..

Daarom is dit project van harte bij u aanbevolen.

Zie ook de website van Kerkinaktie en het kerkblad.

Ook kunt u een gift doneren op

giro 9265258

t.n.v. ZWO-commissie Protestante Gemeente te Zaandam

o.v.v. Vrouwen in Bolivia

 

Met vr. gr. namens de ZWO commissie,

About ZWO
ZWO staat voor Zending, Wereldiakonaat en Ontwikkelingswerk. Vanuit de kerk zet de ZWO zich in voor de nood van mensen in binnen- en buitenland. De ZWO doet dit door voorlichting, toerusting en fondswerving. De ZWO is onderdeel van de diakonie.

Categorieën: Diaconie, ZWO | Tags: , , , | Geplaatst op 6 maart 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856