Voortgangsverslag de ideale kerk Noorderkerk

Op 2 juni is een groep van zo’n 50 mensen bij elkaar geweest in de Noorderkerk om met elkaar de dromen voor de kerk te delen.

De werkgroep ‘Keuzes maken’ had als een van haar beleidsaanbevelingen aangegeven dat iedere wijkgemeente zijn eigen kleur moet gaan krijgen. Maar welke kleur past het beste bij de wijkgemeente rond de Noorderkerk. In de sfeer van een high-tea hebben we daar met elkaar over nagedacht. Er waren grote witte vellen waarop we, m.b.v. foto’s uit tijdschriften, aan konden geven hoe onze ideale kerk eruit zag. Om ons op weg te helpen waren er een aantal vragen geformuleerd:

1)      Wat is je mooiste herinnering / moment van, over, of met de kerk?
2)      Wat spreekt / sprak je het meeste aan over de huidige (Noorder)kerk?
3)      Ik zou wensen dat (er rond) de kerk meer….
4)      Ik zou wensen dat (er rond) de kerk minder….
5)      Kerk zijn betekent voor mij….
6)      Ik uit mijn geloof het liefst….
7)      Wat zou de kerk voor jou kunnen betekenen?

In vijf groepen zijn we hiermee bezig geweest, waarna ieder groep zijn resultaat aan de hele groep kon presenteren. Een aantal rode draden kwamen hieruit naar voren:

– omzien naar elkaar, aandacht voor elkaar, verbondenheid met elkaar, een gastvrije gemeenschap vormen
– eenheid in verscheidenheid, niet in groepjes denken, ergens bij willen horen, generaties met elkaar verbinden
– het belang om de grote christelijke feesten met elkaar en de kinderen te vieren, je weet waar je vandaan komt, geeft blijvend mooie herinneringen
– eigentijdse muziek
– geloof in het dagelijks leven in praktijk brengen.

Daarna zijn we in zes thema-groepjes aan de slag gegaan. Ieder kon kiezen met welk thema hij/zij mee wilde denken. Hieronder staat kort samengevat wat er uit de verschillende thema-groepjes is gekomen:

Jeugd: meer samen gaan werken met de scholen, kiezen voor muziek die ook jongeren aanspreekt, eigentijdse diensten organiseren
Missionair werk: zichtbaar zijn wat je doet, samen werken met andere kerken en met organisaties buiten de kerk, laagdrempelige activiteiten organiseren waar ieder aan mee kan doen.
Leren over geloof en Bijbel: ook kinderen kennis bij brengen, steeds een link leggen met de praktijk van alledag, in een leerhuis achtergrondinfo doorgeven
Samen dingen doen: hier kwamen heel concrete ideeen naar voren als: wandelen, fiets speurtocht, weekend als gemeente weg, samen sporten.
Zorg voor elkaar: ook hier heel veel concrete ideeen: ruilhandeldienst, speetdaten in de kerk (om ook anderen te leren kennen), actief welkom heten van nieuwe mensen (aandacht daarvoor), bijeenkomsten waar jongvolwassen elkaar kunnen ontmoeten (breed kerkelijk), volstrekte gelijkwaardigheid voor homofiele mensen
Vieren/diensten: meer Naomi, afwisseling in muziek, mensen leren kennen buiten je eigen kring(etje), naambordje voor mensen met een taak (kennen en gekend willen worden).

Ik kan me heel goed voorstellen dat er nog dingen niet bij staan, die u/jij misschien wel belangrijk vindt. Die horen we dan graag.

De kinderen hadden hun eigen bijeenkomst, waar ze sleutels hebben gemaakt die de toekomst van de kerk openden. Bij hen kwamen de volgende ideeën los:
– Meer bloemen en planten in de kerk
– Leukere liedjes (dit is meerder keren genoemd, hoeveel…?)
– Meer sporten
– Lief zijn voor elkaar
– Met de hele kerk op vakantie
– Jezus ontmoeten
– Lief
– Meer snoep in de kerk
– Iets meenemen waar je mee kan spelen
– Dat alle mensen in de kerk meer van elkaar houden

Al met al geeft bovenstaande een bepaalde richting en een bepaalde sfeer aan, die we de komende tijd verder willen gaan uitwerken.

In de werkgroep zitten Ronald Ootjers (voorzitter), Willem Fontein, Cornelis Kaai, Claudia Rumondor en Ds. Sjaak Visser. Een van hen kunt u/je altijd aanschieten als u/je nog vragen of ideeën hebt. In ieder geval is het de bedoeling dat bovenstaande voor de komende tijd een bron wordt waaruit we kunnen putten om verder vorm te geven aan hoe we in de Noorderkerk met elkaar gemeente van Christus willen zijn.

 

Ds. Sjaak Visser.

 

Categorieën: Nieuws | Tags: | Geplaatst op 22 juni 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856