Voor iedereen een plek

Kort omschrijven waar de Protestantse Gemeente in Zaandam (PGZ) voor staat, is niet makkelijk. Het uitgangspunt is Gods Liefde en van daaruit hart voor God, hart voor elkaar en hart voor jongeren. Er is een korte tekst geformuleerd om te omschrijven waar de PGZ voor staat. De Algemene Kerkenraad wil belangstellenden de kans bieden om reactie te geven voor definitieve vaststelling.

 

 

van alle kanten komen zij

de lange lanen door,

het is een eindeloze rij

de kinderen gaan voor.

                                                                  W. Barnard, liedboek 265.

 

Wij zijn geïnspireerd door Gods liefde die aan alles voorafgaat en niemand buiten sluit. Gedreven door die liefde is de Protestantse Gemeente Zaandam (PGZ) een zelfbewuste, open en uitnodigende gemeente. Iedereen mag hier een plek hebben, ongeacht zijn achtergrond, en in deze liefde delen. Wij geloven dat overal, waar mensen in naam van de Heer samenkomen, kerkplekken en netwerken kunnen ontstaan voor bezieling en verbondenheid. Zo ontdekken we steeds meer dat God hart voor ons heeft. Daaruit vloeit voort:

Hart voor de Heer

We hebben de liefde van Jezus Christus leren kennen en weten ons geroepen door de levende Heer. Een zich vernieuwende gemeente kan het daarom niet laten dit regelmatig te vieren in onderling samen zijn. Staande in een lange traditie zijn onze vieringen creatief, vernieuwend en eigentijds, met smaak en kwaliteit. Onze gemeenschap wordt opgebouwd als een netwerk. Mensen worden toegerust om als christen in de samenleving te staan; om de Heer te vinden, te volgen en te vertegenwoordigen.

Hart voor elkaar en voor de stad

Onze gemeenschap werkt blijmoedig aan de opdracht om Gods liefde te beantwoorden en elkaar lief te hebben. We zijn bewogen en betrokken bij mensen in fysieke en geestelijke nood. In de eigen omgeving, in de stad, in de wereld.

De PGZ treedt nadrukkelijk naar buiten en staat open voor de samenleving. Om deel te nemen aan de dialoog met andersdenkenden, waarbij we zoeken naar wat ons bindt en naar samenwerking. Om te getuigen van de Heer, die bevrijdt en spirit geeft. Om tekenen op te richten van verzoening, vrede, gerechtigheid en hoop. We investeren in duurzaamheid en heelheid van de schepping.

Hart voor jongeren

Kinderen en jongeren maken we bekend met Jezus. Jezus bevrijdt van angst, brengt verzoening en verbondenheid en geeft zin aan het leven. Dat willen we graag overbrengen op  een manier die jongeren aanspreekt en op plekken waar zij zich thuis voelen. Ook jongeren en jonge gezinnen willen wij als kerk toerusten om als christen in de samenleving te staan; om met ons de Heer te vinden, te volgen en te vertegenwoordigen.

Reacties zijn welkom

Dat kan tot 10 september a.s. bij de scriba Folkert Visser, Parkstraat 47, 1506 WC Zaandam of per e-mail: folvis@hetnet.nl.

 

 

Categorieën: Nieuws | Tags: , , | Geplaatst op 13 juli 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856