Visie PGZ

De Protestantse Gemeente Zaandam is een kerk die met beide benen in de samenleving staat. Iedereen kan er terecht die wil leren over en zich wil laten inspireren door God en Jezus Christus. 

In het najaar van 2012 heeft de Protestantse Gemeente Zaandam haar visie als volgt omschreven.

 


 

van alle kanten komen zij

de lange lanen door,

het is een eindeloze rij

de kinderen gaan voor.

                                                                  W. Barnard, liedboek 265.

 

Wij zijn geïnspireerd door Gods liefde die aan alles voorafgaat en niemand buiten sluit. Gedreven door die liefde is de Protestantse Gemeente Zaandam (PGZ) een zelfbewuste, open en uitnodigende gemeente. Iedereen mag hier een plek hebben, ongeacht zijn achtergrond, en in deze liefde delen. Wij geloven dat overal, waar mensen in naam van de Heer samenkomen, kerkplekken en netwerken kunnen ontstaan voor bezieling en verbondenheid. Zo ontdekken we steeds meer Gods liefde voor ons. Daaruit vloeit voort:

 

Liefde voor God

We hebben de liefde van Jezus Christus leren kennen en weten ons geroepen door de levende Heer. Een zich vernieuwende gemeente kan het daarom niet laten dit regelmatig te vieren in onderling samen zijn. Staande in een lange rijke traditie zijn onze vieringen creatief, vernieuwend en eigentijds, met smaak en kwaliteit. Onze gemeenschap wordt opgebouwd als een netwerk. Mensen worden toegerust om als christen in onze dynamische samenleving te staan; om Jezus te vinden, te volgen en te vertegenwoordigen.

 

Omzien naar elkaar en naar de stad

Onze gemeenschap werkt blijmoedig aan de opdracht om Gods liefde te beantwoorden en elkaar lief te hebben. We zijn bewogen en actief betrokken bij mensen in fysieke en geestelijke nood. In de eigen omgeving, in de stad, in de wereld.

De PGZ treedt nadrukkelijk naar buiten en staat open voor de samenleving. Om deel te nemen aan de dialoog met andersdenkenden, waarbij we zoeken naar wat ons bindt en naar samenwerking. Om te getuigen van de Heer, die bevrijdt en spirit geeft. Om tekenen op te richten van verzoening, vrede, gerechtigheid en hoop. We investeren in duurzaamheid en heelheid van de schepping.

 

Hart voor jongeren

Kinderen en jongeren maken we bekend met Jezus,die veel om jongeren geeft. Wij geloven dat Jezus een grote bron van inspiratie, troost en steun kan zijn voor hen. Dat willen we graag overbrengen op een manier die jongeren aanspreekt en op plekken waar zij zich thuis voelen. Zowel op zondag als door de week.Ook jonge volwassenen en jonge gezinnen willen wij als kerk toerusten om als christen in de samenleving te staan; om met ons de Heer te vinden, te volgen en te vertegenwoordigen.

 

Samenvattend

De PGZ is een kerk die met beide benen in de samenleving staat. Iedereen kan er terecht die wil leren over en zich wil laten inspireren door God en Jezus Christus.

Categorieën: Onze Gemeente, Visie | Tags: | Geplaatst op 10 januari 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856