Verklaring gezamenlijke Zaanse kerken

Samen sterk

Hier leest u de verklaring van de gezamenlijke kerken van de Zaanstreek over de menswaardige opvang van vreemdelingen, die niet terug kunnen keren.

Het is een opdracht voor de kerk van alle tijden om de vreemdeling onderdak te bieden.
In ons land leven veel asielzoekers zonder papieren voor wie geen opvang bestaat. Tot op heden voorziet de Vreemdelingenwet niet in de mogelijkheden voor opvang van deze mensen. In feite zijn zij stateloos. Daar moet een oplossing voor komen. Volgens de VU-hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer zouden deze mensen op grond van het recht op migratie een vergunning tot verblijf kunnen krijgen.

Een deel van deze asielzoekers heeft onlangs een aantal weken aan de Notweg in Amsterdam gebivakkeerd. Sinds kort hebben zij tijdelijk onderdak gevonden in de Vluchtkerk, de voormalige Jozefkerk in de wijk Bos en Lommer in Amsterdam.

Samen
Wij voelen ons diep verbonden met deze groep uitgeprocedeerde asielzoekers.Omwille van het recht en hulp voor hen die geen helper hebben vragen wij onze gemeenten en parochies om solidariteit en betrokkenheid.De gezamenlijke kerken in de Zaanstreek kunnen hun solidariteit en betrokkenheid op verschillende manieren vorm geven; een ieder op grond van eigen vermogen en talenten. Zo kunnen wij samen zingen over vrede en recht, als tegenstem tegen alle onrecht en onvrede om ons heen en in het bijzonder voor deze mensen die stateloos zijn, b.v. met het lied van Huub Oosterhuis (Gez. 46:6):
Deelt met elkander
Het brood van alledag,
Opdat u in de ander
Gods heil aanschouwen mag.
Deelt met elkander
Het brood van deze dag

In die verbondenheid roepen wij de Heer aan om erbarmen voor hen en bidden met elkaar:
Voor de vluchtelingen in het nauw,
Voor de vrijwilligers, die hen in groten getale terzijde staan,
Voor de lokale overheid om wijsheid
Voor de landelijke overheid om compassie.

Oproep
Deze 100 uitgeprocedeerde asielzoekers hebben samen met de eigenaar van de Jozefkerk en samen met de Diaconie van de PKN Amsterdam op dinsdag 11 december een officiële overeenkomst gesloten dat zij tot 30 maart in de kerk kunnen blijven. Als gezamenlijke kerken kunnen wij met de diaconie het werk van deze Vluchtkerk op verschillende manieren ondersteunen:
• Donaties kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer 97593 t.n.v.
de Protestantse Diaconie Amsterdam;
• Hulp aan vrijwilligers en goederen vindt u op de website van de vluchtkerk www.devluchtkerk.nl op dit moment zijn er nog tal van goederen zoals kasten, stapelbedden, enz. nodig.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij: de PGZ Zaandam: Bert Boer, Jonge Arnoldusstraat 90, 1501 VW Zaandam; tel. 075 – 6147766;
e-mail: e.m.boer@planet.nl
De PKN Oostzaan : Jan Slop, Begoniastraat 24, 1511 ER Oostzaan; tel.075-6841881;
e-mail: slop.pipping@gmail.com

Categorieën: Nieuws | Tags: , , , , | Geplaatst op 22 december 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856