Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is een tijd van uitersten.

Aan de ene kant de verhalen van intense liefde. Denk maar aan het verhaal van de voetwassing, waar Jezus zichzelf tot dienaar van de mensen maakt, of aan het verhaal van Maria Magdalena, die Jezus met kostbare olie en al haar liefde een hart onder de riem steekt en hem tot koning zalft. En aan de andere kant de verhalen van verloochening, verraad en dood. De verhalen van mensen als Petrus, Judas en degenen die Jezus veroordelen en ter dood brengen. Het is een spanning die ook in onze maatschappij en misschien ook in een ieder van ons aanwezig is. Het volgende gedicht geeft deze soms onverdraaglijke spanning heel goed weer en spitst het toe op ons eigen leven:

Gebed voor een folteraar
Wie niet mee kan doden, zal moeten meeleven met de mens die doodt, want hij is onze broeder, en wie hem aan zijn lot overlaat, doodt hem;
De dood is immers zijn lot, de dood heeft hem overmeesterd, de dood houdt hem in zijn greep.

Wie kiest voor het leven, dat barmhartig en rechtvaardig en zachtmoedig is,
zal moeten meeleven met de mens die martelt.
Wie weet worden diens handen vrij; wie weet zal hij zichzelf kastijden;
wie weet waar een mens toe komt?
Niet alleen de boosheid willen wij geloven, óók dat hij goed kan zijn.

Dit is de zelfkant van het geweld:
wie haat schaadt zichzelf, wie foltert pijnigt zijn eigen ziel.
Hij verkrampt zijn gezicht tot een masker.
Wie doodt en niet verlangt naar vergeving, zal nooit meer leven.

Al hoopte ik dat alle beulen stierven,
dan nóg zou ik weten dat hij in mij op kan staan – de geboren moordenaar,
de mens die altijd in alles tekort kwam, de man bronstig naar macht.

Ontbreken ons de woorden en ontsnapt ons de vrede
om voor hen te bidden die ons vernederen,
laten wij dan toch herhalen in alle talen waarin gemarteld wordt:
Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen!
(Maria de Groot)

Wij mensen leven in een tweestrijd: tussen verantwoordelijk willen zijn en je inzetten voor het goede in deze wereld en het wegzien, het meegaan, het onbewust ondersteunen van een wereld vol van waanzin. En soms zijn beide kanten zelfs in ons eigen leven aanwezig. Net als in de kring van de discipelen, die naast elkaar leven en net als in de persoon van Petrus die zelfs ook nog innerlijk in een tweestrijd is. In Jezus scheiden zich de geesten en tegelijkertijd kunnen zij zich juist door Hem ook weer vinden. Want Jezus sluit uitdrukkelijk niemand uit van het avondmaal en houdt zo de mogelijkheid open voor iedereen, om na zijn dood weer bij elkaar te komen. Dat is pas een verlossing voor degene die iets verkeerd heeft gedaan – dat hij of zij de mogelijkheid krijgt, om sorry te zeggen en om ommekeer te doen, als het mis is gegaan. En aan de andere kant mogen de mensen die gekwetst en treurig zijn ook weten, hoe belangrijk vergeving en het los kunnen laten voor jezelf is en hoe belangrijk het uiteindelijk ook is, om bij oprechte spijt ook vergeving aan iemand aan te bieden, die iets verkeerd heeft gedaan. Alleen dan kun je verder, de dader en het slachtoffer. Wij allen zijn geen hele mensen meer. Om überhaupt voor God te kunnen bestaan hebben wij vergeving nodig en is het een uitdaging om zelf te kunnen vergeven … Anders gaat de wereld ten onder. Dat heeft Jezus met zijn dood en opstanding ons geleerd en dat is de essentie van Pasen, waar we ons in de veertigdagentijd op voorbereiden!

Categorieën: Van onze voorgangers | Tags: | Geplaatst op 19 maart 2014

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856