Protestantse Gemeente Zaandam Rotating Header Image

Uw Gebedsintenties

Het is mogelijk om uw gebedsintenties via dit formulier door te geven aan de predikanten. Stuur dit verzoek uiterlijk op zaterdagmiddag voor 12:00, zodat de predikanten nog de tijd hebben om uw bericht te lezen. De predikanten zullen beoordelen of- en hoe er invulling wordt gegeven aan uw verzoek.

Marcus 11:24
Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Matteüs 7:7-11
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven?
Of een slang, als het om een vis vraagt?
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken,
hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

Nadere informatie over ons privacy beleid, kunt u vinden via deze link.
 
Uitsluitend de predikanten kunnen beslissen of- en hoe er invulling wordt gegeven aan uw verzoek.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856