Protestantse Gemeente Zaandam Rotating Header Image

Uitvaart

 

Afscheid nemen van een geliefd familielid is zwaar en verdrietig.

Wij willen de nabestaanden bijstaan in hun verdriet om het verlies van hun dierbare en er samen met hen voor zorgen dat op een goede, warme en respectvolle manier afscheid genomen kan worden. Dat is recht doen aan het leven dat geleefd is. Er zal over dat leven verteld worden en samen ontdekken we waar je dankbaar voor kunt zijn. Het is ook samen praten over geloof en twijfel, samen danken voor de gemeenschappelijke weg en dat leven in het licht van God en Christus stellen.

Ook hen die verder van de kerkelijke traditie zijn komen te staan zal recht worden gedaan aan de wensen van de overledene en de familie. Gezamenlijke vormgeving van de dienst, samen herinneringen ophalen en betekenis geven aan het voorbije leven kan veel steun kan bieden bij het afscheid van geliefden.

In onze protestantse gemeente zijn behalve de predikanten ook twee ouderlingen speciaal toegerust om uitvaartdiensten te begeleiden…

Lees meer door deze brochure openen. Hierin vindt u de contactpersonen, en worden een aantal practische zaken uitgelegd.

Bij deze brochure hoort ook een uitvaart wensen kaart.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856