Ontmoetingsdag ‘Kerk en vluchtelingen’

Vrijdag 18 maart 2016 organiseert Kerk in Actie een bijeenkomst voor vrijwilligers van kerken die zich lokaal inzetten voor vluchtelingen. Tijdens deze dag kunnen ervaringen uitgewisseld en tips en nieuwe ideeën gedeeld worden. De dag vindt plaats in de Mattheüskerk (Hendrika van Tussenbroeklaan 1A, 3533 ZS Utrecht). Gelegen naast het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan […]

11 februari 2016 in Activiteiten, Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Afkeur ’Plan Samsom’

Hulp-en mensenrechten-organisaties keuren ’Plan Samsom’ scherp af. Het voornemen om vluchtelingen die in Griekenland aankomen terug te zenden is zeer zorgwekkend. Turkije kan momenteel niet als veilig derde land worden beschouwd. Amnesty International berichtte afgelopen december nog dat Turkije vluchtelingen detineert en deporteert naar Syrië en Irak. Ook voorziet Turkije niet in adequate voorzieningen voor […]

30 januari 2016 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Noorderkerk blijft vluchtelingen ontvangen

In de Noorderkerk heeft men eind september het initiatief genomen gastvrijheid te bieden aan vluchtelingen en vrijwilligers ongeacht afkomst, religie, enz. Dit is een grotere krachtsinspanning gebleken dan voorzien was. De opvang in de middag voorziet namelijk enorm in een behoefte.   De gemeente Zaanstad heeft bij monde van wethouder Rita Visser op een informatie-avond […]

16 december 2015 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Koekjes bakken voor vluchtelingen

Elke week worden op de Vrije School Zaanstreek koekjes gebakken voor de asielzoekers die in de Noorderkerk koffie komen drinken. Lees hier het interview met initiatiefneemster Renate Does, leerkracht van de kleutergroep op de Vrije School. Renate merkte dat het onderwerp leeft bij de mensen en ook bij de kinderen. Sommige kinderen fietsen langs de […]

8 november 2015 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Kunnen we het aan?

Al drie weken lang komen dagelijks honderd tot honderdvijftig vluchtelingen naar de Noorderkerk tijdens de openstelling van 14:00 tot 16:00 uur. Met inzet van vele vrijwilligers en samenwerking met verschillende organisaties wordt deze gastvrijheid geboden. Dit lukt! Zonder de aandacht te verliezen voor de eigen kerkelijke gemeenschap, benadrukt de Algemene Kerkenraad. Drie weken geleden zijn […]

20 oktober 2015 in Activiteiten, Nieuws door

1 Reactie

Noorderkerk geen inzamel- en verdeelpunt

De Projectgroep Vluchtelingen heeft afspraken gemaakt met het Leger des Heils over inname en verdeling van kleding en goederen voor de vluchtelingen in het Veldpark. Uw hulp wordt enorm gewaardeerd, lees hier waar kleding en goederen ingeleverd kunnen worden en waar vraag naar is. Elke dag is de Noorderkerk van 14 tot 16 uur geopend […]

14 oktober 2015 in Activiteiten door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Bijdragen aan het Vluchtelingenproject

De Noorderkerk stelt dagelijks de kerk open voor de vluchtelingen. Er is gelegenheid voor een kopje koffie, een spelletje, het maken van muziek en wat rust. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers, maar ook door financiële steun. Lees hier hoe u op die manier kunt bijdragen. Al voor de eerste vluchtelingen […]

6 oktober 2015 in Activiteiten door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Woordenboeken gezocht

Voor de vrijwilligers die dagelijks gasten ontvangen vanuit de vluchtelingenopvang in het Veldpark zijn we op zoek naar woordenboeken Nederlands-Engels. De Noorderkerk is sinds een paar dagen dagelijks van 14:00uur tot 16:00 geopend voor de vluchtelingen die in het Veldpark verblijven. Er is gelegenheid voor eenkopje koffie, een gesprek, wat huiselijkheid en rust. Inmiddels wordt […]

4 oktober 2015 in Activiteiten door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Noorderkerk open voor vluchtelingen

Noorderkerk Zaandam

De gemeente Zaanstad en COA richten in het Veldpark een accommodatie in voor de opvang van 500 vluchtelingen, vanaf (waarschijnlijk) maandag 5 oktober tot eind december.Het COA richt in dit park, in samenwerking met o.a. het Rode Kruis, de benodigde voorzieningen in.Omdat de Noorderkerk naast dit park ligt stellen we kerk open. We denken in […]

29 september 2015 in Activiteiten door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Vluchtelingen in het Veldpark

Binnenkort zal in het Veldpark, tegenover de Noorderkerk opvang geboden worden aan vluchtelingen. Kunnen wij, als kerk iets voor deze mensen betekenen, die op zoek zijn naar veiligheid, vrede en een betere toekomst? De eerste stappen zijn gezet. Nu het vervolg. De gemeente Zaanstad hoopt op korte termijn circa vijfhonderd vluchtelingen in paviljoens in het Veldpark […]

26 september 2015 in Activiteiten, Nieuws door

2 Reacties

Filmtip: Speciale Vlucht

De film Speciale vlucht wordt op zondag 10 februari 2013 om 14:15 vertoond in de Fabriek te Zaandam op verzoek van Amnesty Zaanstreek. Centraal staat de band tussen personeel en asielzoekers in een detentiecentrum in Zwitserland. De film is opgenomen in het land met de strengste immigratiewetten, Zwitserland. Het speelt zich af in het detentiecentrum […]

4 februari 2013 in Activiteiten door

Het is niet mogelijk om te reageren.

De Vluchtkerk

De situatie van de 105 asielzoekers in Amsterdam-West vraagt nog veel aandacht. In dit artikel de huidige situatie, wat er gedaan wordt en wat nodig is. Er is dringend behoefte aan diverse goederen, geld en vrijwilligers. Huidige stand van zaken Onlangs bracht een delegatie van de Zaanse kerken een bezoek aan De Vluchtkerk in Amsterdam-West. […]

5 januari 2013 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856