Samen vooruit kijken

De visie PGZ 2020-2025 van de Protestantse Gemeente Zaandam was aanleiding voor een intensieve teambuildingsdag voor de gezamenlijke kerkenraden en kerkrentmeesters op een prachtige zaterdag in augustus. Er werd gesproken over de uitdagingen waar de kerk voor staat, hoe daar mee om te gaan en hoe u/jij daarbij betrokken kunt worden.

Anna VerbeekZaterdag 29 augustus kwamen de kerkenraadsleden bij elkaar in de Noorderkerk. We begonnen met een inspirerend verhaal van Anna Verbeek, voorzitter werkgroep Vernieuwing van de Protestantse Gemeente Amsterdam (PGA). Een hele reeks van voorbeelden over eigentijdse betekenisvolle projecten bracht ze voor het voetlicht. Projecten waarbij enerzijds mensen, die geen lid waren van de kerk als vrijwilliger, betrokken raakten. Anderzijds ontstond er ook nieuw elan bij de bestaande kerkleden.

De kerk gaat door

Oudere kerkleden bleken trots te zijn op de projecten. Ook voor degenen die het verlies van traditie en soms eigen kerkgebouw en wijkgemeente zwaar valt, geven de projecten het geruststellende gevoel dat de kerk doorgaat. De boodschap van het evangelie blijft volgende generaties raken. De Heilige Geest waait door, binnen en buiten bestaande kerkmuren en kaders. Daarop mogen we vertrouwen.

Inspiratie

ambtsdragersdagFietsend staken we de Zaan over naar wijk West. Daar vonden we inspiratie in zingen, liturgisch dansen (!), schilderen en samen vlechten.

Met elkaar gingen we het gesprek aan hoe de toekomst van de PGZ vorm te geven. Er zijn steeds minder kerkleden, minder inkomsten en minder actieve vrijwilligers.

Wel is er steeds meer waardering voor doordeweekse activiteiten. De behoeft aan pastorale en diaconale zorg binnen en buiten de kerk groeit, wat een uitdaging is. Verder is het ontstaan van andere opvattingen over kerk en geloof iets waar we ons als kerkenraad mee bezighouden.

Zout der aarde

We hebben verschillende ideeën verzameld over hoe we met minder mensen en middelen meer betekenisvol present kunnen zijn in Zaandam. ‘ Het zout der aarde’ zijn: klein gedoseerd, maar wel zout dat naar meer smaakt.

Meedenken en meepraten

In de loop van oktober en november willen de kerkenraden en de predikanten enkele avonden beleggen met gemeenteleden en ook niet-leden om deze zoektocht voortzetten. We zullen op de website en in Klein Kompas de exacte data publiceren.   Centrale vragen zullen zijn: wat vinden we met elkaar zo waardevol in de kerk dat we dat met prioriteit moeten voortzetten? wat zouden we willen veranderen aan de kerk zodat meer mensen zich daar thuis voelen en inspiratie vinden?

De kerkenraadsleden en predikanten staan klaar om met ons allen aan de slag te gaan in het nieuwe kerkelijk seizoen.   Doet u en doe jij ook weer mee ? We kijken naar je uit!

Categorieën: Nieuws | Tags: , , , | Geplaatst op 30 augustus 2015

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856