Samen sterk in tijden van crisis!

We leven in een tijd van forse bezuinigingen. De pijn wordt vaak het meest gevoeld bij mensen die het al niet ruim hebben. Als kerk willen we hulp bieden aan hen die het nodig hebben. Helpt u mee?

Angst en schaamte
Veel mensen worden geraakt door de huidige crisis. Door ontslagen en reorganisaties hebben mensen ineens minder of zelfs geen werk. Ineens is het moeilijk om bijvoorbeeld de hypotheek te betalen en rond te komen met het geld dat er nog is. Er is angst voor schuldsanering, voor de gang naar de voedselbank en schaamte voor de situatie waar men ineens in verkeert. De crisis raakt iedereen, maar de mensen die het niet breed hebben in het bijzonder.

Dit kunnen wij doen
Er is sprake van een complexe situatie waarin we als gemeente veel voor een ander kunnen betekenen. Na twee diaconale diensten over de wereldwijde kredietcrisis zijn een aantal diakenen en betrokken gemeenteleden diverse keren bij elkaar geweest om hier over te spreken.

We realiseren ons dat we als kerk geen structurele oplossing voor het gehele armoede-vraagstuk kunnen bieden, maar we kunnen wel het nodige doen. We kunnen mensen op weg helpen in het vaak ondoorzichtige woud van mogelijkheden en kansen. We kunnen samen oplossingen vinden. Zo kunnen we hoge drempels verlagen en mensen die het nodig hebben actief helpen. Indien nodig kunnen we ook materiële hulp verlenen.

Wie heeft hulp nodig?
Feit is dat we niet weten wie de hulp nodig heeft. We weten van het bestaan van armoede maar kunnen het vaak niet precies lokaliseren. We spreken dan ook over ‘onzichtbare armoede’. We kennen de ‘gezichten’ bij de armoede onvoldoende en dat baart ons zorgen. Pas als er contact is gelegd kunnen we helpen. Gezamenlijk optrekken, mogelijkheden en kansen verkennen, doorverwijzen en begeleiden, als kerk hulp verlenen waar acute nood bestaat.

Heeft u te maken met armoede ? Of kent u iemand die hulp kan gebruiken? Neem dan contact met ons op zodat wij hulp kunnen bieden. Bel op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur naar 06 29774977 of mail naar mijngezicht@pgz-zaandam.nl

We zullen dan een afspraak maken voor een vertrouwelijk gesprek.

Namens de werkgroep,
Hans van den Berg en Louw Dijkstra

Categorieën: Diaconie, Nieuws | Tags: , , , , | Geplaatst op 12 april 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856