Op reis naar een vernieuwde kerk

Op reis naar een vernieuwde kerk: levendiger, sterker en zichtbaarder!

Ds Birke Rapp gebruikte eind augustus 2013 in de preek bij haar intrede het beeld van een gemeente die op reis gaat. Het past bij veel verhalen uit de Bijbel. Abraham kreeg opdracht om op reis te gaan, het volk van Israël zwierf 40 jaar door de woestijn en Jezus trok jaren met zijn leerlingen door het land, tot in Samaria aan toe.

Als Protestantse Gemeente van Zaandam gaan we inderdaad op reis. Wij hebben een vernieuwingsproces ingezet. Vernieuwing niet als doel op zichzelf, maar broodnodig om weer aansluiting te vinden bij mensen van deze tijd, zowel binnen als buiten de kerk. Vanuit onze geloofstraditie, die wij graag willen bewaren, verinnerlijken en met vreugde doorgeven.
Na een bezinningsdag op 9 maart en gemeentebijeenkomsten in april en mei, bleek er ruim draagvlak om met de voorstellen verder te gaan. Mondelinge en schriftelijke reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt. Het is in de Algemene Kerkenraad in juni bekrachtigd, zodat onze reis kon worden voortgezet.

In het voorjaar van 2014 worden voorstellen voor de volgende fase aan u voorgelegd. Uw betrokkenheid en steun is heel belangrijk. Vernieuwing is er niet alleen vòòr u maar kan alleen maar gebeuren dòòr u. Wij zijn per slot een kerk van onderop.
Wij beginnen in februari/maart met de werkgroep Keuze voor Koers. Gedacht wordt aan het thema Omzien naar elkaar voor het seizoen 2014/2015. Met accenten op ons missionair bezig zijn, op een gastvrije en authentieke kerk en op gemeenschapsvorming.
In april bespreken we de voorstellen van de werkgroep Alle hens! met ideeën voor een andere bestuursstructuur. We streven naar minder vergaderen en naar een vrijwilligersorganisatie waarin een plek is voor flexwerkers . Zo wordt het mogelijk voor drukbezette jongeren om te participeren.
In mei/juni komt de werkgroep Communicatie met voorstellen om ons Kerkblad aan te passen, de website verder te ontwikkelen en flyers te maken om onze kerkelijke vieringen te promoten bij een breed publiek.

Samen gaan we op reis naar een uitnodigende en wervende PGZ, die Gods belofte deelt met iedereen. Juist ook voor nieuwe mensen. We durven weer voorzichtig te denken aan groei! Dat kan als wij weer levendiger, sterker en zichtbaarder worden. En als wij ons aanbod verbreden, zowel op zondag als door de week. Een plurale kerk, waarbij men kan kiezen wat het beste bij je past. Ieder gaat daar waar je je thuis voelt, tot je recht komt en Gods aanwezigheid ervaart. De kerk is “een huis voor de ziel”. Vormen zijn belangrijk maar de inhoud staat voorop. Sake Stoppels roept in zijn boek “Oefenruimte” ons op om weer discipelen, leerlingen, te worden. Om zo weer authentieke christenen te worden. “Gij geheel anders” zegt Paulus, “want gij hebt Christus leren kennen”.

Bert Boer, vz. AK

Categorieën: Nieuws | Tags: | Geplaatst op 22 januari 2014

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

1 Reactie

  1. door Wim Reijling

    Op 22 januari 2014

    Als we tijdens deze reis onze zorgen durven laten overstijgen door Zijn zorgen over ons handelen, dan wordt het zeker een reis met een heel happy end! Overal in Gods Woord wordt ons beloofd te mogen rekenen op de hulp van Zijn heilige Geest, Zijn Wijsheid!

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856