Project schuldhulpmaatje

 

In het Zaans Kompas van november 2016 hebben wij u geïnformeerd over bovenstaand project. Hierbij een kort geheugensteuntje.

Op initiatief van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad voor de Zaanstreek is het project gestart.
Schuldhulpmaatje is ontstaan vanuit de kerken in Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen kan rekenen op steun ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.Elk maatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met het Permanent Educatie Programma. Elk SchuldHulpMaatje-Locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak.

De te nemen stappen om tot SchuldHulpMaatje in Zaanstad te komen zijn :
– Er zijn minimaal drie kerken nodig om de continuïteit te waarborgen.
– Een intentieverklaring van de deelnemende kerken.
– Publicatieplicht o.a. naar de gemeente Zaanstad.
– ANBI status aanvragen bij de belastingdienst.
– Verder dient er een bestuur gevormd te worden.
– Coördinator aanstellen tussen bestuur en maatje als ondersteuning.
– Fondsenwerving, begroting en een dekkingsplan.

De drie kerken betalen samen als één Stichting voor het eerste jaar,
– een contributie van € 4000,-
– In het volgende jaar een contributie van € 3000,-
– Jaarlijkse bijdrage voor het solidariteitsfonds € 250,-
– Trainingskosten nieuwe schuldhulpmaatje € 350,-
– Jaarlijkse bijdrage per gecertificeerd maatje, gaat in volgend op het trainingsjaar € 250,-
Wij kunnen u meedelen dat er drie kerken de intentieverklaring hebben getekend: De Zaankerk, de Protestante Gemeente te Koog Zaandijk en de Protestante Gemeente te Zaandam. Hopelijk volgen nog meer kerken dit voorbeeld.
Ook mochten wij al een aantal giften van kerken ontvangen die zo hun betrokkenheid onderstreepten.
Maar we zijn er nog niet, om de stichting te kunnen oprichten is er een bestuur van 3-5 personen nodig, een coördinator en een fondsenwerver.

Wilt u in overweging nemen of u de tijd, uitdaging en compassie heeft om zich voor dit project in te zetten?
Voor uitgebreide informatie kunt u ook de website van Schuld Hulp Maatje Nederland raadplegen.
Of via onderstaand nummer .
0612139677
Namens de diaconie
Hans van den Berg.

Categorieën: Hulpverlening, Nieuws | Tags: | Geplaatst op 20 februari 2017

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856