Project ‘Mixed economy of church’

Zoektocht

De Algemene Kerkenraad van de PGZ heeft besloten om voor 4 jaar een predikant(e) aan te stellen.

De Protestantse Gemeente van Zaandam werkt hard aan andere vormen van kerk-zijn. Om een antwoord te geven op de sociaal-maatschappelijke context waarin actieve en passieve leden zich bevinden. En om iets te kunnen betekenen voor mensen die niet meer verbonden zijn met het instituut van de kerk, maar wel bezig zijn met religie en zingeving.

Probleemstelling
De PGZ heeft momenteel 3 full-time predikanten en een missionaire jongerenwerker voor 20 uur p.w. voor 4 jaar. Per november 2012 gaat één van onze predikanten met emeritaat. Gezien de terugloop in leden en de sterke vergrijzing is de benoeming van een fulltime predikant voor onbepaalde tijd financieel niet verantwoord. Tegelijkertijd is het teruggaan van 3 naar 2 predikanten een te grote stap en evenmin verantwoord.

Wij hebben nog ruim 2.500 leden en dat vergt vooral bij ouderen veel pastorale aandacht. Wat daarbij zwaar weegt is dat we ons midden in een belangrijk transitieproces bevinden naar nieuwe en aantrekkelijke vormen van kerk-zijn.

Vieringen met eigen karakter
Verschillende initiatieven voor de middengroepen en de jongeren zijn gaande. Doelgroepen op andere locaties hebben vieringen met een eigen karakter zoals in het Pennemes (behoudende senioren), de Tamarinde (oecumensische Taizévieringen) en de Westerwatering (oecumenische wijkvieringen) Dat alles vraagt optimale professionele ondersteuning.

Benoeming part-time predikant(e) op projectbasis
De Algemene Kerkenraad van de PGZ heeft besloten om voor 4 jaar een predikant(e) aan te stellen per november 2012 voor 60% (24 uur p.w.) op projectbasis. Deze zal zich samen met de ander predikanten concentreren op het transitieproces naar anderen vormen van kerk-zijn (mixed economy of (network) church). Hierbij is 40% van de tijd (10 uur pw) geconcentreerd op jeugdwerk. De pastorale zorg betreft ongeveer 400 leden.

Waar staan we over 4 jaar?
Over 4 jaar is de PGZ een vitale gemeente met aandacht en ruimte voor verschillende doelgroepen, die onderling nauw verbonden zijn. Waar voor jongeren, middengroepen en ouderen plaats is om op hun eigen wijze het geloofsgesprek aan te gaan en de geloofsbeleving te vieren. Missionair en diaconaal gericht: kerk ìn en vòòr de stad.

A mixed economy of a network church in een dynamische samenleving.

Categorieën: Nieuws, Onze Gemeente | Tags: , , , , , | Geplaatst op 19 augustus 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856