Praat mee over de Kerk op weg naar 2025!

De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de toekomst van ‘hun’ kerk.

​Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?

Grote schaal

Nog nooit eerder heeft de Protestantse Kerk op haar leden op zo’n grote schaal betrokken bij haar plannen. Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode: “De toekomst van onze kerk gaat iedereen aan. Natuurlijk zijn er al gesprekken met deskundigen, classis en kerkenraden over dit onderwerp geweest. Maar we vinden het belangrijk dat echt iedereen over de toekomst van de kerk kan meepraten. Iedereen die de toekomst van de kerk belangrijk vindt, roep ik op deze vragnelijst in te vullen.”

Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar waar mensen in hun gemeente door geïnspireerd worden; waar predikanten volgens hun gemeenteleden goed in moeten zijn; de hoeveelheid tijd die kerkenraadsleden aan hun ambt besteden; het beoordelen van ideeën die door deskundigen geopperd zijn voor de toekomst van de kerk. De vragenlijst kan tot en met 31 maart 2015 worden ingevuld.

Kerk op weg naar 2025

Dit onderzoek wordt gedaan in het kader van het project ‘Kerk 2025’. Tijdens de vergadering van de generale synode in november 2014 spraken de synodeleden voor het eerst over de vraag hoe de Protestantse Kerk er in de toekomst uit zou moeten zien. Plaisier: “Wanneer we ons bezighouden met de kerk op weg naar 2025 zullen we ons moeten realiseren dat de kerk niet een project van ons is. De kerk is van de Heer. Van ons wordt gevraagd oog te hebben voor de weg die de Geest met ons gaat. Als wij nadenken over de kerk op weg naar 2025 gaat het niet om het leggen van een organisatorische puzzel. Het gaat om de inhoud: kerk als geloofsgemeenschap in Jezus’ naam.”

In april 2015 staat ‘Kerk 2025’ opnieuw op de agenda van de generale synode. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke bron van informatie voor deze bespreking.

De vragenlijst is te vinden op de website van de PKN.

 

Categorieën: Nieuws | Tags: , , | Geplaatst op 22 februari 2015

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856