Pasen in de Zaanstreek

bonifatiuskerk-zaandam

Op 1 april a.s., Palmzondag, grote oecumenische viering in de Sint-Bonifatiuskerk te Zaandam.

Hart voor Zaanstad (netwerk van christelijke geloofsgemeenschappen in de Zaanstreek) organiseert voor de zevende maal de start van de Stille- of Goede Week. Een week van inkeer en bezinning gaat vooraf aan het grootste christelijke feest van het jaar dat door alle christenen wereldwijd gevierd wordt: Pasen.

‘De dood heeft niet het laatste woord!’
Ondanks de onderlinge verschillen hebben de kerken één heldere en krachtige boodschap die elke Zaankanter gehoord moet hebben: ‘De dood heeft niet het laatste woord!’ Daarom nodigen de gezamenlijke kerken iedereen van harte uit naar de startviering op zondag 1 april te komen! Deze zang en gebedsviering wordt, traditiegetrouw, gehouden in de Sint-Bonifatiuskerk aan de Oostzijde in het centrum van Zaandam en begint om 19.30 uur.

Zorg dat u erbij bent
Voorgangers in de viering zijn majoor W.W. Koskamp van het Leger des Heils Korps Zaandam, ds. M.A. Jansens van de Protestantse Gemeente Zaandam en pastoor A.F.M. Goedhart van de Sint-Bonifatiusparochie. De muzikale medewerking aan deze oecumenische viering wordt dit jaar verzorgd door Dub de Vries aan het orgel, The Amsterdam Gospel FireChoir o.l.v. Doug Raught en Anne Roel de Boer, Jelle Haanstra, Merijn en Karlijn Brinkman, op trompet. Daarnaast zal er, gebed en veel samenzang zijn.

Verschillende vieringen
Hiermee start een week van bezinning waarin u verschillende vieringen in de diverse kerken in de Zaanstreek kunt bijwonen. Een overzicht hiervan vindt u o.a. in de gemeente- en parochiebladen.

Samen op weg naar Pasen, het feest van Jezus Christus’ overwinning op lijden en dood, het feest van een nieuw begin! Dat maakt de week voorafgaande aan Pasen tot een Goede Week.

About Sjaak Visser
Sjaak Visser is predikant vanuit de Noorderkerkgemeente. Hij is getrouwd en vader van drie tieners. Zijn visie is om samen te ontdekken hoe het geloof kan inspireren voor het leven van alledag. Voor een kwart van zijn tijd is hij aangesteld om activiteiten voor jeugd en jongeren te organiseren in nauwe samenwerking met ds Birke Rapp, de predikant voor west Pieter van der Woel, en de algemeen jongerenwerker Martijn Ouwerkerk.

Categorieën: Activiteiten, Nieuws, Van onze voorganger | Tags: , , , , | Geplaatst op 21 maart 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856