Overzicht per Categorie

Dag 237 dagelijkse overdenking

Ds. Sjaak Visser verzorgt elke dag een overdenking, die u kunt ontvangen per mail (adres zie kerkblad Zaans Kompas). Als aanmoediging een voorbeeld op onze website. Voor het Bijbelgedeelte is hier een eigen Bijbel nodig, in de dagelijkse mail is het hele Bijbelgedeelte opgenomen. Samen een jaar nadenken over gedeelten uit het Oude Testament met […]

27 augustus 2019 in Overdenkingen, Van onze voorgangers door

Het is niet mogelijk om te reageren.

“Heer, open onze ogen”, zodat we U weer zien.

Een paar jaar geleden was er een documentaire op de tv over een meteoor die in Midden-Amerika een krater had geslagen van enkele honderden meters diep. De krater was volgelopen met water. Geen sprankje licht drong door in deze bodemloze put. De vissen die er zwommen, hadden al enkele generaties geen licht meer gezien. Hun […]

22 november 2014 in Van onze voorgangers door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is een tijd van uitersten. Aan de ene kant de verhalen van intense liefde. Denk maar aan het verhaal van de voetwassing, waar Jezus zichzelf tot dienaar van de mensen maakt, of aan het verhaal van Maria Magdalena, die Jezus met kostbare olie en al haar liefde een hart onder de riem steekt […]

19 maart 2014 in Van onze voorgangers door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Hoop is het beste anti-depressivum

Hoop

Dominee Sjaak Visser over hoop. ‘Wat het tegenspreekt, moeten wij ook tegenspreken, wat eraan beantwoord, mogen we omarmen.’ Van Jean Paul Sarte waait de uitspraak op internet rond dan we ‘zonder hoop moeten leren te leven.’ Nu is Sartre een goed observator en van hem is ook de uitspraak bekend ‘de hel is de ander’. […]

13 december 2012 in Nieuws, Van onze voorgangers door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Een stagiair in de kerk

Kennismaken

Grote kans dat u binnenkort Kees-Jan Mulder tegen het lijf loopt. Hier leest u meer over hem en wat hij gaat doen. Aan het slot van een predikantenopleiding is het de bedoeling dat iedere kandidaat stage loopt in een wijkgemeente. Die stage is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is parttime twee maanden pastorale […]

24 augustus 2012 in Nieuws, Van onze voorgangers door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Geestelijk fit

De overdenking van dominee Sjaak Visser. Het valt me op dat steeds meer sportscholen en fitness-centra de deur openen in Zaandam. Het is booming business. We zitten te veel, we bewegen te weinig. En om lekker in je lijf te zitten is het belangrijk om te bewegen. Liefst onder deskundige begeleiding. De indoorroeier, de hometrainer, […]

18 juni 2012 in Nieuws, Van onze voorgangers door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Een hele wereld heb jij ons gegeven

Wie met enige regelmaat kerken en kathedralen bezoekt kan zich verwonderen over hoe mensen vroeger en vandaag de dag op allerlei wijze hun geloof hebben willen uitdrukken. Of het nu schilderijen aangaat, beelden, snijwerk, fresco’s, kansels, bouwstijl. In steen, hout, verf, in wat voor vormgeving ook, het is eindeloos, wat een creativiteit, door de veelheid […]

25 januari 2012 in Van onze voorgangers door

1 Reactie

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856