Overzicht per Categorie

Schenking per legaat

Nalaten is geen onderwerp waar we graag over spreken. Want dan hebben we het immers over ons afscheid van dit leven. Toch is het belangrijk om te weten wat u wilt met uw bezit. En dat niet alleen voor uw nabestaanden, maar bijvoorbeeld ook voor de kerk. Want als u iets wilt schenken aan de […]

2 januari 2020 in Kerkrentmeesters door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Op weg naar de juiste balans

Hoe krijg je de kerk in balans? Bij de acceptgiro voor de actie Kerkbalans was een folder te vinden met aandacht voor de financiële balans, maar ook voor de minder zakelijke kant. Die minder zakelijke kant wordt toegelicht door dominee Sjaak Visser. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de […]

19 januari 2016 in Kerkrentmeesters, Overdenkingen door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Giften en legaten

Zonder uw financiële steun door middel van giften en/of legaten kan de kerk niet voortbestaan. Het college van kerkrentmeester beheren de financiën van de kerk. Zij geven u informatie over de kerk en de fiscus en over legaten. De kerk en de fiscus Aftrek giften Ongetwijfeld voor velen geen geheim, maar niettemin goed om nog […]

16 december 2011 in Kerkrentmeesters door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Het College van Kerkrentmeesters

Het financieel beheer van de kerkgemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. Het CvK draagt zorg voor de financiën. Denk hierbij aan de volgende zaken: salarissen van predikanten en kerkelijke medewerkers (kosters, organisten) onderhoudskosten, gas en elektriciteit voor gebouwen zoals kerken en pastorieën kleinere kostenposten zoals de opbrengst van de collecte voor de […]

3 november 2011 in Kerkrentmeesters door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Declareren bij de PGZ

Als u kosten heeft gemaakt ten behoeve van de Protestantse Gemeente Zaandam, kan het zijn dat de kerkrentmeesters u vragen een declaratieformulier op te sturen. Dit formulier is te downloaden als PDFbestand. U kunt het uitprinten, invullen en opsturen. Declaratieformulier PGZ  

26 oktober 2011 in Kerkrentmeesters, Onze Gemeente door

Het is niet mogelijk om te reageren.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856