Over donderpreken

donderpreek

Dominee Sjaak Visser over (donder-)preken.

Uit mijn jeugd herinner ik me nog goed dat het hoogtepunt van de preek was ‘Bekeert u’. Week in, week uit kregen we het te horen. Het ging erom dat je je bekeerde van je leven zonder God en dat je tot geloof kwam. Het waren dan misschien geen donderpreken, maar de boodschap was iedere keer hetzelfde. Samen met een vriend ben ik een keer naar de predikant toegegaan om te vragen of er ook niet een keer gepreekt kon worden over wat er na die bekering moest gebeuren. Ik weet nog dat de predikant niet begreep wat we nu eigenlijk bedoelden.

Landelijke discussie
De laatste tijd is er veel discussie geweest in de landelijke dagbladen over de preken. Uit een persbericht was gehaald dat we meer over de actualiteit moesten preken, met als inspirerend voorbeeld dat we het over de ziektekosten moesten gaan hebben. Dat ging een eigen leven leiden en ik denk ook dat de onderzoekers van de PTHU het niet zo bedoeld hebben. Maar het blijft de vraag of dat nu het belangrijkste is wat er gezegd kan worden over actueel preken. Natuurlijk heeft geloof met de alledaagse actualiteit te maken. Wat maakt het in het leven van alledag uit om Jezus Christus te belijden als je Heer en Heiland? Een belangrijke manier waarop daarover gesproken kan worden is dat het te maken heeft met de ontwikkeling van je karakter. Hoe weerspiegel je het beeld van God in je leven? Dat omvat veel meer dan het je houden aan regels. Het gaat om het ontwikkelen van een basishouding vanuit een identiteit die zich verbonden weet met God. Je bent kind van God en van daaruit leef je en word je gevormd. Het heeft te maken met de belofte dat de leefregels van God in ons hart geschreven worden.

Geloof, hoop en liefde
We zijn opgenomen in Gods liefde, mogen vertrouwen op Gods onvoorwaardelijke acceptatie en leven met een zekere hoop op Gods toekomst en gerechtigheid. Geloof, hoop en liefde is de bron waaruit we mogen leven, die ons leven mag vormen. Het is wat in ons hart, in het cenrum van ons bestaan geschreven is. Dit is de sfeer, de geest, waarin we ons de andere deugden eigen kunnen maken. Zo komt de vrucht van de Geest tot ontplooiing, zo wordt ons karakter gevormd.

‘Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken’
De kruisiging en opstanding van Jezus heeft deze nieuwe situatie, deze nieuwe schepping tot stand gebracht. Het gaat erom dat we ons dit steeds meer eigen maken, in ons denken en zo ook in ons doen. Niet voor niets zei Paulus ‘wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken’. Het vraagt om oefening. Het vraagt ook om inspirerende voorbeelden. Niet voor niets gaat het in het geloof om de navolging van Jezus. Het heeft met kruisdragen te maken, lijden om wat er misgaat en misgedaan wordt. Het heeft te maken met de moed om op te komen voor recht en gerechtigheid, om maat te houden en om steeds te onderzoeken wat het goede is en daarvoor te gaan.

Sprekende levens in plaats van donderpreken
In de vorming van een christelijk karakter gaat het niet om de verering van een individu, maar om het verlangen naar het Koninkrijk van God. Het gaat erom dat we ons deel weten van dat verhaal en daar iets zichtbaar van willen maken. Dat wijst altijd boven onszelf uit. Dit is ook het perspectief en de houding die we aan onze jongeren en onze kinderen mee mogen geven. Dit is het belangrijkste wat ieder mens nodig heeft met het oog op zijn/haar eigen en Gods toekomst. Dat komt niet tot stand door donderpreken, ook niet door actuele preken, maar door sprekende levens van ons allen in de dagelijkse actualiteit.

Ds. Sjaak Visser
n.a.v. ‘Goed leven’ door Tom Wright (vertaling van ‘After you believe – why christian character matters)

Categorieën: Blog, Nieuws | Tags: , , | Geplaatst op 5 oktober 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856