Op weg naar de juiste balans

Hoe krijg je de kerk in balans? Bij de acceptgiro voor de actie Kerkbalans was een folder te vinden met aandacht voor de financiële balans, maar ook voor de minder zakelijke kant. Die minder zakelijke kant wordt toegelicht door dominee Sjaak Visser.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Dit klinkt zakelijk en dat is het ook, voor niets gaat de zon op tenslotte. Maar voor de juiste balans is aandacht voor de niet-zakelijke kant ook van belang.

De kerk is in balans als ze ons uit balans brengt
door Ds. Sjaak Visser

 Het jaarthema van onze gemeente is discipelschap. Daar heeft Jezus behoorlijk radicale uitspraken over gedaan.

Hij zegt bijvoorbeeld: ‘wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.’ Als je dit echt tot je door laat dringen, dan word je uit balans gebracht. Jezus heeft meer respect voor een arme weduwe die twee koperstukjes in de offerkist werpt, dan voor rijken die veel geld geven uit hun overvloed.

 In de Bijbel wordt zeer kritisch gesproken over het geven van offergaven als je hart er niet bij is. Het gaat God niet om de offers, het gaat God om ons hart. En ik geloof dat de toekomst van de kerk ook niet afhangt van het geven aan kerkbalans.

 Waar het om gaat is dat we steeds opnieuw en steeds dieper ontdekken dat ons leven onlosmakelijk verbonden is met God. En dat Christus er alles voor over heeft gehad om die verbinding tot stand te brengen. Verbonden met de bron van liefde, de bron van leven. God die groter is dan we ons ooit kunnen denken, en intiemer dan ons intiemste zelf. En ontdekken dat die ons alles waard is.

 Je verliest alles, je ontvangt nog meer. Honderdvoudig, zegt Jezus. Je maakt deel uit van een grote wereldwijde familie, over alle culturen en grenzen heen. Wanneer Jezus die nieuwe manier van leven samenvat, dan heeft Hij het over God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Die twee zijn één. Iemand heeft eens gezegd: Wie Christus niet ziet in de gevangene, de vluchteling en de dakloze, is praktisch atheïst.

 Meer dan ooit is het nodig om in onze samenleving verbindingen te leggen over grenzen heen. Het eerste wat daarvoor nodig is, is dat we ons onlosmakelijk verbonden weten met God de Vader. Daarvoor willen we staan als gemeente van Christus in Zaandam.

 Daaraan mag u zich geven. Met alles wat u hebt, en alles wat u daarvoor over hebt. Alleen zo zijn we als kerk op weg naar de juiste balans.

Zakelijk

Meer informatie kunt u vinden in het Zaans Kompas van januari 2016 die u kun downloaden via de PGZ-App. Om meer informatie op te vragen bij de kerkrentmeesters, die de actie Kerkbalans verzorgen voor onze kerk kunt u mailen naar kerkelijkbureau@pgz-zaandam.nl.

Categorieën: Kerkrentmeesters, Overdenkingen | Tags: , | Geplaatst op 19 januari 2016

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856