Op weg naar 2018 ………ons toekomstperspectief.

Op weg naar 2018 ………ons toekomstperspectief. Toekomstplannen voor de gemeente.

Op 9 maart zijn in de gemeente toekomstplannen besproken. Hieronder leest u een korte terugblik voor wie er niet bij kon zijn en geeft de route die we nu verder gaan. Dat eindigt met besluitvorming mei/juni, uitwerking zal tussen september en december plaatsvinden en implementatie per 1 januari.

Op de Algemene Kerkenraad lazen we het bekende verhaal van de kamerling uit Ethiopië. Op weg van Jeruzalem naar huis leest hij de bekende verzen uit Jesaja, die prachtig passen in deze lijdenstijd.

Opeens loopt Filippus naast zijn koets en vraagt: Begrijpt u wat u leest? Nee is het antwoord. Hoe zou ik dat kunnen, als niemand het mij uitlegt?
Dat doet Filippus graag en met verve. Al snel wil de kamerling maar één ding:
Ook gedoopt worden!

Wat valt ons op?
Dit verhaal uit Handelingen 8 is een prachtig voorbeeld van missionair bezig zijn. Voor mensen die op je weg komen een wegwijzer zijn. Een levend ANWB-bord.
Een korte heldere uitleg over de kern van de zaak: het lijden en de opstanding van Jezus, die ons bevrijdt uit angstland en in de ruimte zet.

Het tweede is: neem mensen zoals ze zijn. Het gaat om iemand die ontmand is en het is een zwarte. Filippus maakt er geen enkel probleem van. Daar is water. Wat is er op tegen om gedoopt te worden? Nou helemaal niets, zegt Filippus. De kamerling vervolgd daarna zijn weg met grote vreugde.
Filippus, het levende ANWB-bord, is meteen verdwenen. Naar zijn volgende missionaire klus.

Gemeente: dat is ons eerste speerpunt: missionair bezig zijn – wegwijzer zijn voor mensen in onze stad. Wegwijzer naar een open en toegankelijke kerk.
Iedere wijk op \haar eigen manier. Met verschillende vormen van kerk-zijn. Daartoe zijn er al hele boeiende aanzetten, die we verder gaan ontwikkelen.

Hiermee nauw verbonden is ons tweede speerpunt: de jongeren, de jeugd. Velen weten nauwelijks nog iets van de Bijbel en zijn niet opgegroeid met het geloof. Daar zetten we op in met onze predikanten voor 25% en met onze jongerenwerker Martijn Ouwerkerk. Gesteund door veel vrijwilligers.
Er zijn tal van intiatieven, die we verder willen uitbouwen.

Ons derde speerpunt is Diaconaat. Kerk voor en in de stad en kerk voor de wereld. Wij noemen de Voedselbank, het inloophuis De Bron, de Vluchtkerk in Amsterdam en de projecten in de derde wereld.

Vandaag hebben we voorstellen gezien om de kerk levendiger, sterker en zichtbaarder te maken. Het is van groot belang om dit vernieuwingsproces door te zetten. Naast de vertrouwde vormen vooral ruimte voor nieuwe vormen, waar de moderne burger zich bij thuis voelt en een plek van geborgenheid vindt.
Nieuwe vormen en activiteiten. Dat vraagt wellicht ook om sommige huidige taken af te bouwen om nieuwe op gang te kunnen brengen. Want we kunnen niet alle ballen in de lucht houden. Doe een paar dingen en doe dat goed, zo wordt ons uit Engeland aangeraden.
Gericht op een kerk met een duidelijk en aansprekend gezicht. Gericht op groei.
Gericht op onze opdracht: de Bijbel bewaren, verhelderen en doorgeven.
De Bijbel als bron waaruit onze gemeente put voor geloof en leven.
Beste mensen: de komende maanden zullen we het informatie- en discussieproces over de voorstellen met de gemeente afronden en besluiten nemen. De reis in de komende jaren naar een vernieuwde en gezonde kerk kan beginnen. Vrolijk en ontspannen. Maar ook slagvaardig. Aarzel niet, want de tijd dringt!

Bert Boer, 9 maart 2013.

Categorieën: Nieuws | Tags: | Geplaatst op 24 maart 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856