OOG bijeenkomst op 2-01-2013

De creamiddag van het OOG is van start gegaan met een door Cor en Leni Treffers bereidde stamppotbuffet.

Mij werd verzocht de maaltijd te openen, waar ik vanzelf gaarne bereid toe was. Ik houd van stamppot en als ik toch mag mee eten, dan mag daar wel wat tegenover staan. Waarschijnlijk één van de laatste plichtplegingen van de voorzitter a.i. van wijk West.. Namens de wijkkerkenraad benadrukte ik het belang van de activiteiten die het OOG al die jaren heeft ondernomen. Als wijkraad vinden wij het maandelijks bij elkaar komen van een in aantal toenemende groep dames van groot belang vanwege de ontmoeting,creatief bezig zijn om zo de onderlinge band te versterken tot opbouw van de gemeente.

Het OOG is meer dan de creamiddagen. Ook de lezingen en de aan de kerk en samenleving gerelateerde onderwerpen vinden wij waardevol. Bijzonder was de aanwezigheid van Mieke de Jong die ondanks lichamelijke zorg zich deze gelegenheid niet liet ontnemen bravo.

Ook waren wij in gedachten bij Bert en Boukje Vlam, Bert wordt momenteel wel zeer beproefd en verder waren afwezig door ziekte Jet Jans en Leida van Berge en de vaste maaltijd bezoekers Theo en Jannie Wezelenburg. U moet hen zelf maar een plaats geven in uw gebeden en wij hopen dat voor allen een keer ten goede in hun lichamelijke situatie mag komen. Tijdens het buffet en het dessert werden er een aantal toepasselijke gedichten voorgedragen

Tenslotte hopen wij dat de activiteiten van het OOG nog jaren mogen plaatsvinden.

Nadat wij voldaan het buffet verlieten moesten de aanwezige dames nog wel creatief aan de slag.

Hans van den Berg

Categorieën: OOG, Ouderen | Tags: | Geplaatst op 16 januari 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856