Ondertekening Verklaring Onderlinge Dooperkenning

Doop

Een bericht van 29 mei dat volgens webredactielid Leni Treffers de moeite waard is om alsnog te delen: ‘Negen kerkgenootschappen ondertekenen Verklaring van Onderlinge Dooperkenning’.

Derde Pinksterdag staat van nu af als een historische dag geboekt in de annalen van de oecumenische beweging in Nederland. Negen kerkgenootschappen, waaronder de Rooms Katholieke, de Protestantste Kerk Nederland, de Syrisch Orthodoxe en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland ondertekenden een gezamenlijke verklaring waarin zij de doop bediend in een van de kerkgenootschappen erkennen als geldig en onherhaalbaar.

Uitbreiding overeenkomst
Tussen de Rooms Katholieke Kerk en de voorlopers van de PKN tezamen met de Remonstrantse broederschap bestond sinds 1967 een dergelijke overeenkomst. Deze is nu uitgebreid. De deelnemende kerken onderkennen de sacramentele betekenis van de doop: ze lijft in in Christus en neemt op in zijn Kerk. Twee kerkgenootschappen die principieel alleen volwassenen dopen en de kinderdoop niet kunnen erkennen tekenden wel een verklaring van toenadering rond de doop. In de verklaring wordt begrip uitgesproken voor beide posities.

Boeiende lezing
De ondertekening werd voorafgegaan door een boeiende lezing van prof. dr. L. Koffeman en twee getuigenissen, waaronder een uitleg door zr. Scholastica Hetzler van de Trappistinnen te Oosterbeek hoe de monastieke gebruiken in haar klooster bedoeld zijn betekenis en bewustzijn van het gedoopt-zijn te verdiepen en te versterken. Een gezamenlijke viering van het woord met een vernieuwing van doopbeloften volgde. Namens de Rooms Katholieke Kerk ondertekende Mgr. J. van Burgsteden sss de verklaring.

Verband prediking Willibord
De voorzitter van de werkgroep die de verklaring heeft voorbereid, prof. dr. Marius van Leeuwen (Remonstrants kerkgenootschap) memoreerde dat de aanzet tot de verklaring gegeven is door Mgr. Van Burgsteden. Hij legde een verband tussen de prediking van Willibrord die ten grondslag ligt aan het christendom in Nederland en herinnerd wordt in Heiloo en de gebeurtenis van deze dag.

De Raad van Kerken heeft de beide verklaringen uitgegeven, voorzien van toelichting en persoonlijke getuigenissen in haar blad: Bezinning 42/2012. De teksten en lezing kunnen worden geraadpleegd op: www.raadvankerken.nl

Bron: www.rotate.nl

Categorie├źn: Nieuws | Tags: , , | Geplaatst op 17 juli 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856