Oecumenische dienst in Oostzijderkerk

oostzijderkerk van binnen

Zondag 3 maart 2013 is er om 10:00uur een oecumenische dienst samen met de Bonifatiusparochie.

Deze zondag hebben we als Protestantse Gemeente samen met de Bonifatiusparochie een oecumenische dienst in de oudste kerk van Zaandam, van al voor de Reformatie, de Oostzijderkerk. Mooi om op deze plek samen te komen. Op dit moment kerkt de parochie in de OZK en wij zouden daar deze zondag samenkomen. Dit komt zo dus mooi ‘samen’.

Inspirerende dienst

Het Oostzijderkerkkoor werkt mee aan de dienst. De Schriftlezingen staan nog niet vast, al ligt het wel in de verwachting dat we door zullen gaan met de lezingen van het Paasproject en zo 2 Samuel 12 vers 16-25 zullen lezen. Ik zie uit naar een inspirerende viering waarin we iets zichtbaar maken van het verlangen dat Jezus uitsprak in zijn laatste gebed in het Johannesevangelie ‘dat zij allen één zijn, opdat de wereld weet dat U mij gezonden hebt.’

About Sjaak Visser
Sjaak Visser is predikant vanuit de Noorderkerkgemeente. Hij is getrouwd en vader van drie tieners. Zijn visie is om samen te ontdekken hoe het geloof kan inspireren voor het leven van alledag. Voor een kwart van zijn tijd is hij aangesteld om activiteiten voor jeugd en jongeren te organiseren in nauwe samenwerking met ds Birke Rapp, de predikant voor west Pieter van der Woel, en de algemeen jongerenwerker Martijn Ouwerkerk.

Categorieën: Over de diensten | Tags: , | Geplaatst op 19 februari 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856