Nieuwjaarsbericht van de Algemene Kerkenraad

Vernieuwen om de traditie voort te kunnen zetten. Zo zou je de nieuwjaarstoespraak van Christina Danser, één van de voorzitters van de Algemene Kerkenraad kunnen samenvatten. Lees hier een verkorte versie van de toespraak, die zij hield op 04 januari 2015 in de Westzijderkerk.

Tradities en continuïteit zijn waardevol in de kerk, maar dat is niet het recept voor stilstand, in tegendeel:  constante vernieuwing moet daarmee gevoed worden.   Een levend organisme moet zich steeds aanpassen aan zijn/haar omgeving, zo ook een levende gemeente.

Het zal mijn tijd wel duren

Ik hoor soms opmerkingen in de trant van   ‘Doe wat je niet laten kunt, maar laat ons met rust’ of ‘Het zal mijn tijd wel duren’.   Ik begrijp best dat sommige mensen moe zijn van veranderingen, dat ze andere zorgen aan hun hoofd hebben.  Maar met rust gelaten worden,  is niet de bedoeling van Jezus, die steeds mensen uitdaagde om te veranderen, zelfs om herboren te worden.  Christen-zijn  doe je niet omdat het makkelijk is, maar omdat je gelooft in Gods heil voor een andere wereld en omdat je je niet neerlegt bij onrecht of het recht van de sterkste, bij ongelijkheid, verloedering, vervuiling, geweld of  oorlog.

Teruggang

Als Protestantse Gemeente van Zaandam,  hebben we een taak voor de mensen van deze stad, dat meer omvat dan alleen maar voort te bestaan voor onszelf.   Op papier zien we de cijfers van geleidelijke teruggang in ledental, en ook geleidelijke vergrijzing van onze gemeente. Daar kun je ontmoedigd van raken.

Levendig en verbindend

Maar toen  wij als  nieuwe voorzitters en secretaris van de Algemene Kerkenraad aantraden en een inventarisatie maakten van vrijwilligers in de gemeente, zijn we na ruim honderd namen even gestopt met de lijst nog langer te maken.  Wij waren onder de indruk hoe krachtig, uitermate levendig en verbindend ons gemeenteleven is,  dat er zoveel leden zijn die evenementen organiseren, die  één of meer taak op zich nemen, die  deelnemen aan activiteiten op zondag en vooral ook door de week.   Ik  ervaar het als een voorrecht dat ik een steentje bij mag dragen aan deze gemeente in dit tijdsgewricht, en ik hoop u en jullie ook.

I have to change to stay the same

Op de muur van een oud gebouw zag ik laatst staan:  ‘I have to change, to stay the same.’  Dat oude gebouw had ook hele mooie nieuwe en heldere ramen.  Ik moest direct  denken aan de Westzijderkerk, waar hard gewerkt wordt aan een nieuw, kleurrijk en betekenisvolle glas-in-lood raam: de ramen worden nieuw, maar krijgen weer hun oude functie.  Ik moest ook denken aan de sturende taak die de gezamenlijke kerkenraden op zich moeten nemen. Als wij dezelfde gemeente willen blijven die wij zijn, ondanks krimp, dan moeten we voortdurend veranderen, ons aanpassen en in beweging zijn. Vernieuwen om de traditie voort te zetten, en het evangelie te blijven uitdragen.   Zo hebben we sinds kort ook een nieuwe Bijbelvertaling en een nieuw liedboek:  de essentie blijft hetzelfde, maar we kijken er weer met frisse ogen naar.

Vormgeven

Het is aan ieder van u en jou om de kerk vorm te geven vanuit jouw inspiratie, jouw geloof en jouw inzet.  Zonder jouw aanwezigheid of bijdrage, hoe klein ook,  leeft de kerk een beetje minder.

Voor het komend jaar  wens ik  u en jou toe veel verwachtingen voor geloof, hoop en liefde in uw leven.  Ik wens u  en mij toe veel uitdagingen toe om durf, daadkracht en de vruchten van de Geest te oefenen.

Christina Danser, Westzijderkerk , 4 januari 2015.

 

Categorieën: Nieuws, Overdenkingen | Tags: | Geplaatst op 6 januari 2015

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856