Logo van de PGZ

logo protestantse gemeente zaandam

Het beeld laat zien hoe een aantal mensen aan twee kanten van een rivier samenkomt rond een kruis. In het logo zijn drie hoofdthema´s te onderscheiden: een kruis, een rivier en een groep mensen.

Het logo is zwart en blauw. In de zwart-wit-versie wordt dit zwart en grijs. Het bestaat uit een beeldmerk en een tekst. Deze twee horen bij elkaar, maar uit praktische overwegingen wordt de tekst ook wel eens weggelaten. Voor de herkenbaarheid is het beeldmerk voldoende.

Het kruis staat in het middelpunt. Het kruis is gekozen als het symbool van de christelijke traditie waarin wij als gemeente staan. Voor iedereen herkenbaar. Het kruis staat symbool voor het verzoeningswerk van de Here Jezus door Zijn lijden en sterven. Het lege kruis symboliseert tegelijk de opstanding, waaruit wij leven.

De rivier symboliseert de bron des levens, die ontspringt uit het kruis. Jezus is de Bron des levens waaruit wij allen putten. Tegelijk is de rivier heel herkenbaar als de Zaan, een stukje dubbele identificatie. De gemeente van Zaandam is één gemeente aan weerzijden van de Zaan. Dit wordt gesymboliseerd door een brug over de rivier.
Tegelijk staat de brug symbool voor de brug die door Jezus is geslagen tussen de Vader en de mensen.

De mensen staan voor de gemeente van Christus, die samenkomt rond het kruis. Zij ontmoeten elkaar aan weerszijden van de rivier. In de meerkleurigheid komt ieders identiteit tot uitdrukking, maar het mag ook gezien worden als een beeld van meerdere bloedgroepen die´samen op weg´ gaan. Door sommige gestalten kleiner af te beelden, ontstaat het idee van beweging, op weg zijn. Om het open karakter te benadrukken wordt het logo niet begrensd. Er is dus ook geen binnen of buiten de groep. Iedereen is welkom, er is geen rangorde.

Categorieën: Nieuws | Tags: , | Geplaatst op 18 februari 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856