Liturgie-overzicht diensten Goede Week

Thema: Verborgen maar verbonden

Witte Donderdag Goede Vrijdag Stille Zaterdag
Lied 579

We bidden

en sluiten af met 194

Lied 598

– Licht ontsteken

Welkom

Gebed met als antwoord

558:1-5

Lied 571

Welkom

Recitatie van Psalm 56:9-14 en Psalm 9:14-15

Lied 578

Gebed Stabat Mater van Pergolesi eerste strofe door Harma Beenes en Wil Helfensteijn

Franςois Couperin, Klaagliederen 1:6-8, door Christine van Gijn gezongen

1 Sam. 20:16-24a lied 116:5, 6

Daniël 6:14-23 lied 116:7, 1 Genesis 32:23-25 lied 118:2, 3

Job 2:7-13 lied 118:6

BWV 21 ‘Seufzer, Thränen, Kummer, Noth…’ door Wil Helfensteijn

Uit het evangelie lezen we de voorbereiding en het vieren van de Sederavond rondom Jezus. Herinner u de voorbereiding die u wellicht hebt gedaan en plaats gedurende de lezingen het brood en de wijn oid op uw tafel.

Gelijk na Lucas 22:7-13;

395:1, 2, 14-20;

breken van brood en wijn thuis en in de kerk

Lucas 22:63-23:4;

Aria uit The Messiah: ‘He was despiseth,’door Lesley Oversluizen

Lucas 23:26-37

Lied 579

Lucas 23:38-46

Doven van de paaskaars

Lucas 23:48-56

Handelingen 12:1-19a

Lied 599

Heilig Avondmaal

Lied 389

Dank- en voorbeden

Lied 590  
  Orgelspel ‘O Mensch bewein Dein Sünden Gross’

Overdenking

Overdenking
Lied 556 Lied 607 Lied 579:2, 3, 4

Gebeden

Lucas 22:39, 40, 47, 48 Zegen aan de wereld Zegen, Lied 601
Paasmorgen
Aanvang:

der Tag der ist so freudenreich

lied 624

Jan Kes Trombone

Welkom

Binnendragen Paaskaars

Lied 625

Dankgebed en voorbeden

Lied 301j als kyrie

Lied 633; alle NB couplet 3

Lezing OT: 1 Koningen 19:3-9

Lied 283; alle, let met name op couplet 3

Lezing NT: Lucas 24:1-10

Lied 620: 1-5, 11, 12

Paasgrap

Verkondiging

Lied 610:3, 4, 5

Gebeden

Lied 634

Categorieën: Kerkdiensten Algemeen, Nieuws | Tags: | Geplaatst op 9 april 2020

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856