LEV-groep: leren, eten, vieren

Na de alpha-cursus zijn enkele van ons nog op regelmatige basis bij elkaar gekomen om al het mooie dat de cursus ons gebracht heeft, voort te zetten. De groep waar ik aan deelnam, gaat het komende kerkseizoen verder als LEV-groep. Via deze weg zijn jullie allen van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten! Hieronder vind je meer informatie:

Iedereen geeft zijn geloof op zijn eigen manier vorm. Eén van de manieren om invulling te geven aan het geloven, is een LEV-groep. LEV staat voor leren, eten en vieren. In het Hebreeuws betekent LEV: met hart en ziel leven, moed vinden en doorgeven. Het gaat om het liefhebben van God en elkaar.

In de nieuw te vormen LEV-groep komen we elke zes weken bij elkaar. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats bij de deelnemers thuis. We beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd. Zo kunnen we elkaar op een ongedwongen manier beter leren kennen.

Na de maaltijd vervolgen we het gesprek aan de hand van een bepaald thema, dat dominee Mirjam Sloots zal voorbereiden. De nadruk ligt in het gesprek op het delen. Het doel is niet om een felle discussie aan te wakkeren, maar om naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en elkaar te vertellen hoe je het geloof beleeft.

De LEV-groep is er voor iedereen die zijn geloof verder wil verdiepen en die het leuk vindt om zijn eigen meningen en ervaringen in een open sfeer met anderen te delen. Of je nog jong bent of al iets ouder, en of je nu al je hele leven in de kerk komt of nog maar net komt kijken: wees welkom!

Locatie
Afwisselend bij de deelnemers thuis. De eerste bijeenkomst is op het Zilverschoonplein 4 in Zaandam.

Meedoen?
Geef je op bij Iris Heijnen, via iris_heijnen@hotmail.com. Er is plaats voor 12 deelnemers.

Data
2016: 15 september, 27 oktober en 8 december
2017: 19 januari, 2 maart, 20 april, 1 juni en 13 juli

Kosten
€ 40 voor acht bijeenkomsten (vergoeding voor de maaltijd)

Contactpersoon
Ds. Mirjam Sloots (mirjamsloots@planet.nl of 06 31 77 82 82)

Categorieën: LEV-groep, Nieuws | Tags: | Geplaatst op 11 september 2016

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856