Ik leef niet meer

Ds. Sjaak Visser

Sjaak Visser volgt op het moment een aantal colleges aan de Radboud Universiteit, die hem aan het denken zetten. In deze overdenking denkt hij na over waar het om gaat in dit leven.

Ik zou bijna zeggen ‘was het maar waar’. Niet dat ik levensmoe ben. Ook niet omdat ik zeer pessimistisch naar de wereld kijk. Het heeft er ook niet mee te maken dat ik zoveel kwalen heb dat ik verlang naar het einde. Het zijn allemaal redenen waarom mensen kunnen zeggen ‘was het maar waar dat ik niet meer leef’. Maar dat is niet wat ik hier bedoel. Je kan ook op een veel positievere en veel tegendraadsere manier het verlangen tot uitdrukking brengen naar ‘ik leef niet meer’. Maar dan gaat het om het ‘ik’ dat niet meer leeft. Paulus zegt dat in zijn brief aan de Galaten op zijn manier: ‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.’ Ik kan me voorstellen dat zo’n uitdrukking op het eerste gehoor enorm veel weerstand oproept en tegen alle haren instrijkt. Mag je er dan niet zijn? Heb je dan geen bestaansrecht? Moet je jezelf helemaal wegcijferen? Het kan een enorme verrijking en bevrijding zijn, wanneer je ontdekt dat je hier ‘ja’ op kan en mag zeggen.

 

Ik volg op het ogenblik een aantal colleges aan de Radboud Universiteit in Nijmegen in het kader van de postdoctorale opleiding Geestelijke Begeleiding. En wat me opvalt is dat bijna alle colleges om dit thema draaien. Het gaat om de vraag: om wie of wat draait het in je leven? Ligt de oorsprong, ligt het centrum van je bestaan in jezelf? Draait het leven om je ik. Je kan heel veel goede dingen doen, maar gaat het dan om die goede dingen, of gaat het erom dat jij die goede dingen doet? De grootste en mooiste en diepste ontdekking die we kunnen doen is dat ons leven ten diepste draait om God. We belijden niet voor niets dat we uit het niets geschapen zijn. Zonder God zouden we er niet zijn, Hij staat aan de oorsprong van iedere vezel van ons bestaan. Het gaat om het (aanwezig)zijn, niet om het bezig zijn. Gods liefde staat aan het begin van ons bestaan, we zijn ontstaan in de wereld van de liefde, zo heeft God het gewild en bedoeld. Het gaat om de ontdekking dat God de diepste kern, het diepste wezen van ons bestaan is. Waar het om gaat is dat we naar onszelf leren kijken door de ogen van God, dat we onszelf leren zien in het perspectief van het Koninkrijk van God. Alleen zo krijgt ons leven een intense betekenis en waarde. Zo doen we dan ook weer helemaal mee, maar we zijn bevrijd van onszelf. Zo wordt het hele leven een geestelijke weg. Het gaat om de inwoning van God in ons. Dan worden we ons bewust dat onze handen en voeten de handen en voeten van God mogen zijn.  We gaan pas werkelijk werken, wanneer we beseffen dat God door ons heenwerkt. In alle kwetsbaarheid, in alle onvolmaaktheid, in alle gebrokenheid, maar toch. Niet het ideale ik mag er zo zijn, maar het reële ik, als schepsel.

 

Dat God de diepste kern van ons bestaan is geldt niet alleen voor onszelf, maar ook voor ieder ander.  In een heel uitgebreid interview zegt paus Franciscus: “Ik heb slechts één dogmatische zekerheid: en dat is dat God aanwezig is in het leven van elke persoon. God is present in het leven van iedereen.” Dat kan door niets uitgewist worden. Dat tevoorschijn kijken in een ander is de grote uitdaging. Want Gods scheppende Geest heeft zich met ieder mens verbonden, hoe anders die ook in het leven staat, hoeveel gebrokenheid daarin ook voorkomt. Wanneer we daarop gericht zijn, dan plaatst ons dat niet boven de ander maar naast de ander. Dat is wat ten diepste verbindt.

 

Deze levensvisie mogen we ons eigen maken. Die ontstaat niet vanzelf en die krijg je niet vanzelf. Het is het werk van Gods Geest, het is Christus die in je woning maakt. Het vindt zijn oorsprong bij de klaroenstoot van Gods liefde bij kruis en opstanding. Het gaat dan niet om een verstandelijk weten, maar om een innerlijk besef. Dat vraagt stilte, dat vraagt tijd. Dan kan je er met volle vreugde naar verlangen dat je ‘ik’ niet meer leeft, om zo volkomen tot je bestemming en tot ontplooiïng te komen.

 

Categorieën: Overdenkingen | Tags: , | Geplaatst op 27 september 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856