Landbouw in Birma

De ZWO zal de maanden november en december uw aandacht vragen voor Birma. Het is een project voor gemeenschapsopbouw en landbouwontwikkeling van Kerk in Aktie in samenwerking met World Concern.


Het land

Birma is twintig keer zo groot als Nederland. De oost- en westgrenzen worden gevormd door uitlopers van de Himalaya en de landen Thailand en Laos en ten westen India, China ligt ten Noorden van Birma. Het land is voor 50% overdekt met oerwoud, in het midden een laagvlakte met droge gebieden en in het oosten een hoogvlakte.

 

Bodemgesteldheid

Het land is zeer rijk aan natuurlijke grondstoffen: hout, edelstenen, niet te vergeten gas en olie, en vele mogelijkheden om in de rivieren met waterkracht energie op te wekken. Allemaal redenen waarom grootmachten veel belangstelling hebben voor dit land. Mensen met een stukje land zijn daarom heel kwetsbaar. Samen met Kerk in Actie willen we deze hardwerkende mensen ondersteunen.

 

Duurzaamheid

Om de boeren zo goed mogelijk bij te staan krijgen zij advies van adviseurs van World Concern. Advies om de grond zo duurzaam mogelijk te leren te verbouwen, hogere oogst opbrengst te verkrijgen en het land te behouden. Een reactie van een lokale boer:

Van de medewerkers kregen we een sproeier, voetpomp en zaaigoed. En we leerden hoe we op een duurzame manier onze gewassen kunnen verbouwen.  Nu verbouwen we verschillende gewassen op terrassen op een helling.

Samen werken

Men  moedigt gezinnen aan om spaargroepen te vormen, die tweewekelijks bij elkaar komen. Deze groepen leren samen hun problemen aanpakken. Ze lenen elkaar geld en krijgen samen een training over landbouw en gezondheidszorg.

Wanneer een groep goed functioneert kunnen ze een lening van World Concern Myanmar krijgen om hun werkkapitaal te vergroten.

 

De ZWO beveelt de collecten voor Birma voor de maanden november en december van harte bij u aan. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op  giro 9265258 t.n.v. ZWO-commissie Protestantse Gemeente Zaandam, o.v.v. Kerk in Actie,  Birma.  Zie ook www.kerkinactie.nl.

 

About ZWO
ZWO staat voor Zending, Wereldiakonaat en Ontwikkelingswerk. Vanuit de kerk zet de ZWO zich in voor de nood van mensen in binnen- en buitenland. De ZWO doet dit door voorlichting, toerusting en fondswerving. De ZWO is onderdeel van de diakonie.

Categorieën: ZWO | Tags: , , | Geplaatst op 21 november 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856