Protestantse Gemeente Zaandam Rotating Header Image

Kerk(ver)huur

Huren / Gebruiken van de kerkzaal en/of de bijruimten

De Noorderkerk biedt de mogelijkheid om ruimten te huren voor uw bijeenkomsten, zoals vergaderingen, persoonlijke hoogtij dagen, bedrijfspresentaties en dergelijke. De kerk heeft 4 vergaderruimten en een kerkzaal beschikbaar.

–          Vergaderruimten

Vanaf enkele personen tot ongeveer 50 personen.
De grootste ruimte is voorzien van een vaste beamer opstelling.
Voor de kleinere ruimten zijn losse beamers beschikbaar.

Eventueel kan gebruik worden gemaakt van de keuken.

–          Kerkzaal

250 personen (max.)
Uitgevoerd met:

  • Audio visuele hulpmiddelen in een vaste opstelling.
  • Vaste internet verbinding. Hierdoor kunt u direct vanuit uw eigen systeem presentaties geven in de kerkzaal
  • Orgel. Over het gebruik van het orgel worden special afspraken gemaakt.
Verhuur en reserveren:

Vanaf 1 juli 2019 is er een wijziging doorgevoerd in de manier van reservering
en agendering van bijeenkomsten, vergaderingen en verhuur aan derden.

In het algemeen:
U mailt naar: kerkelijkbureau@pgz-zaandam.nl en vermeldt hierin:
Datum, tijdstip, aantal personen, eventueel voorkeursruimte, uw telefoonnummer (als
de contactpersoon een ander is dan uzelf, dan graag ook haar/zijn telefoonnummer!).

Tweede mogelijkheid voor medewerkers:
U maakt briefje met dezelfde punten als bij een mail, levert dit af bij Rob van den Berg
of legt dit in de agenda op de bar van de foyer (de bekende methode).

Schrijf dus niet zelf uw activiteit in de agenda!
Uw verzoek voor een ruimte is pas dan gehonoreerd als u een bevestiging heeft gehad
van Rob van den Berg, per mail of telefonisch. De afspraken die in de elektronische
agenda staan zijn bepalend voor de verhuurmogelijkheid.

Advies: regel uw ruimte bij voorkeur per e-mail, dit voorkomt teleurstelling!

De electronische agenda voor de Noorderkerk vindt u via deze link

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856