Protestantse Gemeente Zaandam Rotating Header Image

Kerkdiensten

De diensten vanuit de Noorderkerk kunnen via internet beluisterd worden. Daarvoor gaat u naar de website www.kerkdienstgemist.nl, dan naar de provincie Noord-Holland en dan naar Protestantse Gemeente Zaandam (Noorderkerk).

 

10 november 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel
In de lezing voor deze zondag Lucas 19:41-48 valt mijn oog telkens op het zinnetje: och verstonden we maar wat tot vrede dient; geen steen wordt op de andere gelaten, omdat gij de tijd hebt opgemerkt, dat God naar u omzag. We moeten dus opletten! Het doet denken aan het Koninkrijk dat je wel moet zien. Daar valt veel over te zeggen!

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
12.00 uur Kliederkerk, thema “Abraham”
Er is weer Kliederkerk voor kinderen en hun (groot)ouders. We starten om 12 uur met een maaltijd, en daarna gaan we creatief met het thema aan de gang. We sluiten het af met een kleine viering.
 
16.00 uur
Thema: “….WITTE ZWANEN, ZWARTE ZWANEN, WIE GAAT ER MEE….? “ We nodigen je uit op a.s. zondagmiddag om 16.00 uur in de Noorderkerk! Wij zijn er…! Jij en U ook…? We maken er weer een echt Zaandam-Zingt-Zangfeest van! Samen met
het bekende koor “Revival “! Tot ziens! Leiding namens de com.v.vb.: Arie Booman.

 • Zaandam zingt, Lustrumfeest met Gospelkoor Revival.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur M. van der Zwan

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur Pastor T. Molenaar
Iedereen is weer van harte welkom bij deze fijne en warme bijeenkomst. Wat mijzelf betreft kom ik er altijd weer met een rijk gevoel vandaan.
Bent u nieuwsgierig geworden? We hopen daar velen van u te mogen begroeten !

 • Taizéviering.

 
Collecten: 1. Diaconie; 2. Eredienst; 3. Kerk
 

17 november 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Tienerkerk
 • Dienst met mensen met een verstandelijke beperking.
 • Viering Heilig Avondmaal

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur Joh.B. Mulder

Westzijderkerk, Westzijde 75
16.30 uur

 • Jubileumconcert Westzijderkerkkoor.

 
Collecten:
 

24 november 2019 – kleur: wit

Laatste zondag kerkelijk jaar
Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

1 december 2019 – kleur: paars

1e Advent
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Tienerkerk

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur D. Siebelink

 
Collecten:
 

8 december 2019 – kleur: paars

2e Advent
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur N. Boon

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Taizéviering.

 
Collecten:
 

15 december 2019 – kleur: paars

3e Advent
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Tienerkerk
 • Viering Heilig Avondmaal

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur R.C.Th. Ootjers

 
Collecten:
 

22 december 2019 – kleur: paars

4e Advent
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • M.m.v. Westzijderkerkkoor

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur M.A. Jansens

 
Collecten:
 

24 december 2018 – kleur: wit

Kerstnacht
Westzijderkerk, Westzijde 75

?? uur ds. J. Visser

 • Mmv Westzijderkerkkoor.

 
Collecten:
 

25 december 2018 – kleur: wit

1e Kerstdag
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Mmv Marker Brass Ensemble.

 
Collecten:
 

29 december 2019 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Tienerkerk

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

31 december 2018 – kleur: wit

Oudejaarsavond
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

19.30 uur ds. gast

 
Collecten:
 

5 januari 2020 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856