Protestantse Gemeente Zaandam Rotating Header Image

Kerkdiensten

De diensten vanuit de Noorderkerk kunnen via internet beluisterd worden. Daarvoor gaat u naar de website www.kerkdienstgemist.nl, dan naar de provincie Noord-Holland en dan naar Protestantse Gemeente Zaandam (Noorderkerk).

Kerkdiensten in de Noorderkerk Zaandam voorlopig opgeschort

Kerkdiensten PGZ-Zaandam t/m 31 maart alleen online te volgen

Dagelijks bestuur van de kerk heeft besloten het landelijk advies van het RIVM op te volgen en de kerkdiensten in de Noorderkerk in Zaandam voorlopig zonder kerkgangers te laten plaatsvinden. De kerkdienst is wel online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1624-Protestantse-Gemeente-Zaandam-Noorderkerk.


We willen u graag wijzen op de mogelijkheid om uw collectegaven te doneren via de app GIVT (te downloaden in de Playstore) of te storten op rekening NL18INGB0000252090 t.n.v. Prot.Gem.Zaandam – kerkrentmeesters. Vermeld wel even of dit voor de eerste collecte (Voedselbank) of de tweede collecte (Eredienst) is.

 

29 maart 2020 – kleur: paars

Noorderkerk, Heijermansstraat 127
10.00 uur (Zomertijd!!) ds. Pieter v.d. Woel
Het is al heel lang geleden dat werd besloten Mozes en Egyptes plagen te behandelen in deze tijd. Ditmaal lezen we H9. Het is ongelooflijk dat we zelf nu zoveel kunnen voorstellen daarbij, en pijnlijk. Met de lezing van Lazarus die ook op het programma van de Lijdenszondag staat is ons bordje wel gevuld. Hoe kunnen we de rouw omkeren in blijdschap? Het kan teveel voor één keer zijn, maar daar houd ik rekening mee.
Voor komende zondag proberen we uw voorbeden te verzamelen voor in het kyrie – gebed.
Kunt u ons mailen waarmee u zit, of waar uzelf vaker voor bidt? p.woel@pgz-zaandam.nl
De manier van zingen zal die van de huiskamer zijn. Een beetje informeler, net alsof je een liedje voor elkaar laat klinken.
Omdat Harma en ik op anderhalve meter afstand toch samen willen spelen zoals bij vierhandig hebben we daarvoor twee instrumenten. De begeleiding zal met piano en harmonium zijn. De eerste drie liederen volgen snel op elkaar.
Ps. 116:2, 3, 4, 1; lied 197; lied 785; voorbeden en kyrie301j; lied 223; Exodus 9 (stukjes); lied 151:1, 2, 3, 5; Johannes 11 (stukjes); lied 502; verkondiging; lied 905; dank – en voorbeden; lied 600; zegen
p. 13 17 – samen uitgesproken, thuis en in de kerk.
In deze tijd verschijnen vele gedichten rondom het binnen moeten blijven of wat er buiten allemaal aan de hand is. Daar zijn heel mooie gedichten bij. Het lijkt me mooi om deze te verzamelen en in de Paasmorg endienst te gebruiken. Hebt u er ook één gezien, stuur het me aub!

Deze dienst is online te beluisteren op Kerkdienst Gemist.nl
En ook wordt er weer hard gewerkt om een livestream op te zetten, die te volgen is op de
FaceBook- pagina van de PGZ

Pennemes, ingang Bloemgracht

De Pennemesdiensten gaan i.i.g. tot 31 maart niet door.

 

5 april 2020 – kleur: paars

Palmzondag
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • M.m.v. New Music (Sybolt).

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

9 april 2020 – kleur: wit

Witte Donderdag
Westzijderkerk, Westzijde 75

20.00 uur ds. gast

 • Heilig Avondmaal.
 • M.m.v. Westzijderkerkkoor.

 
Collecten:
 

10 april 2020 – kleur: paars

Goede Vrijdag
Westzijderkerk, Westzijde 75

20.00 uur ds. gast

 
Collecten:
 

11 april 2020 – kleur: –

Stille Zaterdag
Westzijderkerk, Westzijde 75

20.00 uur ds. gast

 
Collecten:
 

12 april 2020 – kleur: wit

Pasen
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • m.m.v. Soli Deo Gloria Zaandam
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

19 april 2020 – kleur: wit

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Kliederkerk.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

26 april 2020 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Birke Rapp

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Heilig Avondmaal.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur Pieter v.d. Woel

 
Collecten:
 

3 mei 2020 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • M.m.v. Westzijderkerkkoor.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

10 mei 2020 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur ds. J. Nijwening

 • Taizé dienst.

 
Collecten:
 

17 mei 2020 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Kliederkerk.

 
Collecten:
 

21 mei 2020 – kleur: wit

Hemelvaart
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

24 mei 2020 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

16.00 uur Evensong

 • Westzijderkerkkoor.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

31 mei 2020 – kleur: rood

Pinksteren
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

7 juni 2020 – kleur: wit

Kerkendag
Oostzijderkerk, Zuiddijk 1

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

14 juni 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127
10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • M.m.v. Westzijderkerkkoor.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur Jos En

 • Taizé dienst.

 
Collecten:
 

21 juni 2020 – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

28 juni 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

5 juli 2020 – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

12 juli 2020 – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

19 juli 2020 – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

26 juli 2020 – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

2 augustus 2020 – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

9 augustus 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

16 augustus 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

23 augustus 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

30 augustus 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Dienst met mensen met een verstandelijke beperking
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

6 september 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

13 september 2020 – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur gast

 • Taizé dienst.

 
Collecten:
 

20 september 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

27 september 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Piet Meijer

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • M.m.v. Westzijderkerkkoor.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

4 oktober 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

11 oktober 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Rien Jansens

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur gast

 • Taizé dienst.

 
Collecten:
 

18 oktober 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • M.m.v. Westzijderkerkkoor.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

25 oktober 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur Sjaak Visser

 
Collecten:
 

1 november 2020 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

8 november 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Bart Niek v. d. Zedde

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur Sjaak Visser

 • Taizé dienst.

 
Collecten:
 

15 november 2020 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

22 november 2020 – kleur: paars

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Laatste zondag kerkelijk jaar
 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • M.m.v. Westzijderkerkkoor.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur Pieter v.d. Woel

 
Collecten:
 

29 november 2020 – kleur: paars

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

16.00 uur Adventvesper

 • Westzijderkerkkoor.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

6 december 2020 – kleur: paars

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

13 december 2020 – kleur: paars

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. gast

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur Pieter v.d. Woel

 • Taizé dienst.

 
Collecten:
 

20 december 2020 – kleur: paars

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

24 december 2020 – kleur: wit

Kerstnacht
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

22.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • M.m.v. Westzijderkerkkoor.

 
Collecten:
 

25 december 2020 – kleur: wit

1e Kerstdag
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

27 december 2020 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

31 december 2020 – kleur: wit

Oudejaarsavond
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

20.00 uur ds. Pieter v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

3 januari 2021 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856