Protestantse Gemeente Zaandam Rotating Header Image

Kerkdiensten

De diensten vanuit de Noorderkerk en vanuit de Westzijderkerk kunnen via internet beluisterd worden. Daarvoor gaat u naar de website www.kerkdienstgemist.nl, dan naar de provincie Noord-Holland en dan naar Protestantse Gemeente Zaandam (Westzijder- en Noorderkerk).

 

zondag 20 mei – kleur: rood

Pinksteren
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Sjaak Visser
Pinksteren is het grootste feest van de kerk. Het is de Geest van Jezus Christus die wereldwijd doorwerkt in mensen en culturen. Het is de Geest die opkomt voor recht en gerechtigheid en die ons verlost van het kwaad. Paus Franciscus heeft dit jaar ingevoerd dat Tweede Pinksterdag ingevoerd zal worden als de gedachtenis aan Maria Moeder van de Kerk. Nu heb ik als Protestant niet zoveel met Maria als menig katholiek, maar het zette me wel aan het denken. Wat zou Maria met Pinksteren te maken kunnen hebben? Deze zondag staan we stil bij een aantal bijzondere bijbelgedeelten, nl. Johannes 16 vs. 7-15 en Openbaring 12 vs. 1-9. We maken daarbij ook gebruik van 1 van de ramen van de Noorderkerk bij de bede ‘Verlos ons van de boze’. Mijn sterke vermoeden is dat in dit raam veel bij elkaar komt van wat we in deze gedeelten lezen. Ik zie uit naar een zeer inspirerende Pinksterdienst en laten we daar, net zoals de apostelen in Handelingen 1, samen voor bidden. Aan deze dienst zal ook het Marker Bras Ensemble, met o.a. Jan Kes, haar medewerking verlenen.

 • Tienerkerk.
 • M.m.v. Marker Brass Ensemble.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur R. de Lange
Een taal voor heel de aarde? Wij lezen genesis 11 1-9 + Handelingen 2:1-13
Bij God is het onmogelijke mogelijk; dat is de realiteit waarin wij leven!
Daar draait alles om in deze pinksterdagen. Taal zal alleen verwoesting zaaien als het niet gericht is op het licht. De plannen om een stad te bouwen die tot in de hemel reikt raken in de war omdat men elkaar in Babel nier meer verstaat. Je kunt jaren samen zijn en elkaar toch niet verstaan. Wij kennen de verwoestende werking van taal van woorden die nooit gezegd hadden mogen worden. Wat zijn we kwetsbaar, we worden zomaar gepakt op onze woorden. Maar met de gave van de Pinkstergeest ontstaat er een verstaan. Heilige Geest, wij aanbidden U en geven onszelf aan uw beweging van eenheid en Liefde. U bent van harte uitgenodigd.

 
Collecten: 1. Diaconie 2. Collecte Kerk in Actie 3. ZWO
ZWO: een beter inkomen en daardoor een beter leven voor boerinnen in Ghana.
 

zondag 27 mei – kleur: groen

Bijzondere viering gezamenlijke PKN Kerken 27 mei a.s. in de Oostzijderkerk Op de zondag na Pinksteren is er één gemeenschappelijke viering van alle PKN gemeenten in de Zaanstreek. De `eigen` kerken zijn op die zondag gesloten. Het belooft een mooie en veelstemmige viering te worden! De vernieuwde kerkorde die rond die tijd in werking treedt zet in op onderlinge ontmoeting en samenwerking van gemeenten. Het leek de
werkgemeenschap van predikanten goed om dit meteen op te pakken met een viering waarin we elkaar ontmoeten en nog beter leren kennen. Samen zijn we kerk.
Predikanten en gemeenteleden uit de verschillende gemeenten bereiden de viering voor en zullen die zondag voorgaan. Verdere medewerking zal worden verleend door het harmonieorkest Soli Deo Gloria uit Zaandam en het Popkoor For Everyone (onder leiding van Mark de Waal). Een speciale busdienst langs de verschillende Zaanse dorpen wordt geregeld.

Oostzijderkerk, Zuiddijk 1

10.00 uur ds. J. Visser

 • Zaanse Kerkendienst.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur G. van Rheenen

 

zondag 3 juni – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. J. Visser

 • Tienerkerk.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur R. de Lange

 

zondag 10 juni – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds P. v.d.Woel

 • Tienerdienst.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

16.00 uur

 • Kliederkerk.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur D. Siebeling

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur gast

zondag 17 juni – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

09.30 uur ds. J. Visser

 • Tienerkerk.
 • Heilig avondmaal.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur J. Ouwendijk

 

zondag 24 juni – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. P. J. van der Woel

 • Peuterproloog.
 • Tienerdienst.
 • M.m.v. Westzijder Kerkkoor.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur H. Tersmette

 

zondag 1 juli – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Tienerkerk.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 

zondag 8 juli – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d.Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 

zondag 15 juli – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d.Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 

zondag 22 juli – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d.Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 

zondag 29 juli – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. K.J. Mulder

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 

zondag 5 augustus – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Heilig Avondmaal.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur P. Meijer

 

zondag 12 augustus – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur J. Koppenhol

 

zondag 19 augustus – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

09.30 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kerkproeverij.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur J. Visser

 

zondag 26 augustus – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur N. Boon

zondag 2 september – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur J. Ouwendijk

zondag 9 september – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. . J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur H. de Haan

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur T. Molenaar

zondag 16 september – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

16.00 uur J. Visser

 • Zaandam Zingt.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur J.B. Mulder

zondag 23 september – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. J. Visser

 • Heilig Avondmaal.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur R. de Lange

zondag 30 september – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. P. v.d.Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur M.A. Jansensge

zondag 7 oktober – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Israëlzondag.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur R. Ootjers

zondag 14 oktober – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Werelddiaconaat.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur J. Ouwendijk

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur gast

zondag 21 oktober – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. B. Rapp

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur D. Siebelink

zondag 28 oktober – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur J. Koppenhol

zondag 4 november – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. P. v.d.Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur R. de Lange

zondag 11 november – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. J. Visser

 • Heilig Avondmaal.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur M. v.d. Zwan

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur gast

zondag 18 november – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. P. v.d.Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

16.00 uur J. Visser

 • Zaandam Zingt.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur R. Ootjers

zondag 25 november – kleur: wit

Laatste zondag kerkelijk jaar
Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur N. Boon

zondag 2 december – kleur: paars

1e Advent
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur P. Meijer

zondag 9 december – kleur: paars

2e Advent
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Heilig Avondmaal.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur M.A. Jansens

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur T. Molenaar

zondag 16 december – kleur: paars

3e Advent
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds J. Visser

 • Adventsmaaltijd.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.

1
6.00 uur ds J. Visser

 • Kerstfeest voor oudere gemeenteleden.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur D. Siebelink

zondag 23 december – kleur: paars

4e Advent
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur J. Ouwendijk

maandag 24 december – kleur: wit

Kerstnacht
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

22.00 uur ds. P. v.d. Woel

dinsdag 25 december – kleur: wit

Kerstmis
Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds P. v.d. Woel

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds J. Visser

zondag 30 december – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds J. Visser
Pennemes, ingang Bloemgracht

09.30 uur A. Scheer
&nbsp

maandag 31 december – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

22.00 uur ds J. Visser

zondag 6 januari 2019 – kleur: wit

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856