Protestantse Gemeente Zaandam Rotating Header Image

Kerkdiensten

De diensten vanuit de Noorderkerk kunnen via internet beluisterd worden. Daarvoor gaat u naar de website www.kerkdienstgemist.nl, dan naar de provincie Noord-Holland en dan naar Protestantse Gemeente Zaandam (Noorderkerk).

 

22 september 2019 – kleur: groen

Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. Pieter v.d. Woel
Onze viering vanmorgen staat in het teken van afscheid en herbevestiging van ambtsdragers. We zijn in de Westzijderkerk vanwege o.m. de Dam- tot Damloop. Het is voor het eerst dat we in de Bullekerk wat zien van de inrichting waarmee de nieuwe stichting het gebruik wil kunnen onderhouden. Dus niet alles is zoals we het gewend
zijn. We krijgen bijvoorbeeld een liturgie in handen en we zitten op mooie gestoffeerde stoelen. We lezen een enorm duidelijke tekst van Amos en een tekst van Paulus over opzieners in de gemeente. Hij vergelijkt ze met de leiders van een huisgezin. Toevallig was ik daar afgelopen Taizéverblijf ook op uit gekomen, dus ik werk dat nog maar eens
uit! Harma Beenes speelt het orgel. Muzikale miniaturen o.l.v. Chris Helfensteijn.
Onder grote dank, voor alle inspanningen die zij voor onze kerk hebben gedaan, nemen wij afscheid van Sybolt Kamstra, Jan Kes, Jacques Walinga en Len de Klerk.
Herbevestigd worden: Elma de Bruin en Jan van Boven.
Verder worden ook bevestigd in het ambt: Kitty Prins en Marijke Stavast-Schaap als diaken en Marty Rijken als
ouderling-kerkrentmeester.
Omdat zij verhinderd zijn a.s. zondag, zal op 6 oktober Ronald Ootjers als ouderlingkerkrentmeester worden bevestigd en Cornelis Kaai als diaken worden herbevestigd.
Op 13 oktober wordt in Pennemes Bart Ligtvoet herbevestigd als ouderling.

 • (Her-)bevestiging en afscheid ambtsdragers.
 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Tienerkerk

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur P. Meijer

 
Collecten: 1. Diaconie 2. Collecte Vredesweek 3. ZWO (betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta in Indonesië – KerkinActie/kinderen in de knel
 

29 september 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. H. Koetsier

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

16.00 uur

 • Zaandam zingt.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur M.A. Jansens

 
Collecten:
 

6 oktober 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Tienerkerk
 • Viering Heilig Avondmaal

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur P. Meijer

 
Collecten:
 

13 oktober 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur J. Visser

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur J. Verheule

 • Taizéviering.

 
Collecten:
 

20 oktober 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Tienerkerk
 • M.m.v. Westzijderkerkkoor.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

27 oktober 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur J. Ouwendijk

 
Collecten:
 

3 november 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Tienerkerk
 • Viering Heilig Avondmaal

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur P. v.d. Woel

 
Collecten:
 

10 november 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

16.00 uur J. Visser

 • Zaandam zingt.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur M. van der Zwan

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur Pastor T. Molenaar

 • Taizéviering.

 
Collecten:
 

17 november 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Tienerkerk
 • Dienst met mensen met een verstandelijke beperking.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur Joh.B. Mulder

Westzijderkerk, Westzijde 75
16.30 uur

 • Jubileumconcert Westzijderkerkkoor.

 
Collecten:
 

24 november 2019 – kleur: wit

Laatste zondag kerkelijk jaar
Westzijderkerk, Westzijde 75

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

1 december 2019 – kleur: paars

1e Advent
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Tienerkerk

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur D. Siebelink

 
Collecten:
 

8 december 2019 – kleur: paars

2e Advent
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur N. Boon

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Taizéviering.

 
Collecten:
 

15 december 2019 – kleur: paars

3e Advent
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Tienerkerk
 • Viering Heilig Avondmaal

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur R.C.Th. Ootjers

 
Collecten:
 

22 december 2019 – kleur: paars

4e Advent
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • M.m.v. Westzijderkerkkoor

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur M.A. Jansens

 
Collecten:
 

24 december 2018 – kleur: wit

Kerstnacht
Westzijderkerk, Westzijde 75

?? uur ds. J. Visser

 • Mmv Westzijderkerkkoor.

 
Collecten:
 

25 december 2018 – kleur: wit

1e Kerstdag
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Mmv Marker Brass Ensemble.

 
Collecten:
 

29 december 2019 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Tienerkerk

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

 
Collecten:
 

31 december 2018 – kleur: wit

Oudejaarsavond
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

19.30 uur ds. gast

 
Collecten:
 

5 januari 2020 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

 
Collecten:
 

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856