Protestantse Gemeente Zaandam Rotating Header Image

Kerkdiensten

De diensten vanuit de Noorderkerk kunnen via internet beluisterd worden. Daarvoor gaat u naar de website www.kerkdienstgemist.nl, dan naar de provincie Noord-Holland en dan naar Protestantse Gemeente Zaandam (Noorderkerk).

 

21 juli 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur drs. Ronald Ootjers
“De zondagen in de zomer hebben geen speciale naam. Toch is er wel een onderliggend thema. Deze zondag is dat :
God die een helper is en recht zal verschaffen. We vinden dat terug in de lezing van 1 Samuel 1: 1-20, waar (H)anna de Heer om een zoon bidt. Daarnaast lezen we uit het evangelie van Lucas 10: 38-47, over Maria en Martha. Op het eerste gezicht lijkt er geen verband tussen beide lezingen, maar die is er wel” aldus Ronald Ootjers.

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht
Geen dienst, de diensten worden 18 augustus weer hervat.
 
Collecten: 1. Diaconie 2. Eredienst 3. ZWO – voor Kinderen in de knel, we zetten ons in tegen kinderarbeid en voor beter onderwijs in de textielindustrie in India.
 

28 juli 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. Carola Dahmen uit Oostzaan
“Eens komt de grote zomer? En dat bedoel ik niet temperaturen boven de 30 graden en het echte zomergevoel. Wanneer komt de Grote Zomer, het koninkrijk van God? In de lezingen uit Job en de brief van Paulus aan de gemeente in Rome wordt er over nagedacht wie God is en wordt de aloude vraag gesteld: God, waarom? Waarom de ellende? Hoe maakt God zich kenbaar met zijn koninkrijk? Hoe valt te leven met deze God die we niet kennen en die zich toch aan ons kenbaar maakt? Het zijn pittige teksten die we met elkaar lezen, maar in de zomertijd kunnen we daar misschien wel tegen”, aldus ds. Carola Dahmen.

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht
Geen dienst, de diensten worden 18 augustus weer hervat.
 
Collecten: 1. Diaconie 2. Eredienst 3. ZWO – voor Kinderen in de knel, we zetten ons in tegen kinderarbeid en voor beter onderwijs in de textielindustrie in India.
 

4 augustus 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht
Geen dienst, de diensten worden 18 augustus weer hervat.
 
Collecten:
 

11 augustus 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht
Geen dienst, de diensten worden 18 augustus weer hervat.

Collecten:

18 augustus 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. H. de Wit

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur G.C. van Rheenen

Collecten:

25 augustus 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur J. Ouwendijk

Collecten:

1 september 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur H. de Haan

Collecten:

8 september 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Startzondag
 • M.m.v. New Music

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur gast

Collecten:

15 september 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • M.m.v. Westzijderkerkkoor

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

Collecten:

22 september 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur P. Meijer

Collecten:

29 september 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. H. Koetsier

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

16.00 uur

 • Zaandam zingt.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur M.A. Jansens

Collecten:

6 oktober 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur P. Meijer

Collecten:

13 oktober 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur J. Visser

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur gast

Collecten:

20 oktober 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • M.m.v. Westzijderkerkkoor.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

Collecten:

27 oktober 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur J. Ouwendijk

Collecten:

3 november 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur P. v.d. Woel

Collecten:

10 november 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

16.00 uur

 • Zaandam zingt.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur M. van der Zwan

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur gast

Collecten:

17 november 2019 – kleur: groen

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Dienst met mensen met een verstandelijke beperking.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur Joh.B. Mulder

Westzijderkerk, Westzijde 75
16.30 uur

 • Jubileumconcert Westzijderkerkkoor.

Collecten:

24 november 2019 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • Laatste zondag kerkelijk jaar.
 • M.m.v. Requiem Sybolt Kamstra.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

Collecten:

1 december 2019 – kleur: paars

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur D. Siebelink

Collecten:

8 december 2019 – kleur: paars

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur N. Boon

Tamarinde, Schaarsven 2-a, 1504 AP Zaandam

10.00 uur P. v.d. Woel

Collecten:

15 december 2019 – kleur: paars

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. gast

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur R.C.Th. Ootjers

Collecten:

22 december 2019 – kleur: paars

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.
 • M.m.v. Westzijderkerkkoor

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur M.A. Jansens

Collecten:

24 december 2018 – kleur: wit

Kerstnacht
Westzijderkerk, Westzijde 75

?? uur ds. J. Visser

Collecten:

25 december 2018 – kleur: wit

1e Kerstdag
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. P. v.d. Woel

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Collecten:

29 december 2019 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Pennemes, ingang Bloemgracht

9.30 uur gast

Collecten:

31 december 2018 – kleur: wit

Oudejaarsavond
Noorderkerk, Heijermansstraat 127

19.30 uur ds. gast

Collecten:

5 januari 2020 – kleur: wit

Noorderkerk, Heijermansstraat 127

10.00 uur ds. J. Visser

 • Kindernevendienst en oppasdienst.

Collecten:

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856