Hoop is het beste anti-depressivum

Hoop

Dominee Sjaak Visser over hoop. ‘Wat het tegenspreekt, moeten wij ook tegenspreken, wat eraan beantwoord, mogen we omarmen.’

Van Jean Paul Sarte waait de uitspraak op internet rond dan we ‘zonder hoop moeten leren te leven.’ Nu is Sartre een goed observator en van hem is ook de uitspraak bekend ‘de hel is de ander’. Maar het is wel de observatie van het leven in een wereld zonder God en zonder naaste. Een wereld waarin het draait om jezelf, zelfontplooiing, zelfontwikkeling, zelfrealisatie. En natuurlijk kan het-er-zijn-voor-de-ander nuttig zijn, omdat het jezelf verrijkt. Maar het hoogste doel van je leven is dat je zelf gelukkig wordt. En wat doe je als je met tegenslag te maken krijgt, met falen? In Nederland lijden 800.000 mensen aan een depressie en maar liefst 1 miljoen mensen slikken anti-depressiva. Van Moeder Teresa is de uitspraak ‘hoop is het beste anti-depressivum’.

Wat is hoop?
Het is dan wel belangrijk om een goed zicht te krijgen op wat hoop is. Wikipedia zet ons op een verkeerd spoor. Volgens Wikipedia is hoop ‘de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden’. In het christelijk geloof heeft hoop met zekerheid te maken. Zekerheid omdat de beloften van God betrouwbaar zijn gebleken. Zekerheid ook die gegrond is in het leven, het sterven en de opstanding van Christus en en de belofte van de komst van de Opgestane. Dat God in het christelijk geloof met hoop verbonden wordt is uniek in de wereld van religies. Dat God de eeuwig-tegenwoordige, de almachtige, of de grond-van-het-zijn is, dat kan voorkomen in andere religies. ‘Maar een ‘God van de hoop’ die ‘ons voorgaat’ in de geschiedenis, dat is nieuw. Dat vinden we alleen in de boodschap van de Bijbel.’

‘Hoe we door de toekomst worden verleid’
Een paar jaar geleden schreef Roland van der Vorst een boek met de Titel ‘HOOP, hoe we door de toekomst worden verleid’. Het is een mooi geillustreerd boek waarin verschillende soorten van hoop worden beschreven. Naast de prestatiehoop, gebaseerd op moed, de gemoedshoop, gebaseerd op gevoel en verlangen en de gelegenheidshoop, die gericht is op een (kleine) positieve bijdragen, noemt Van der Vorst ook de christelijke hoop. Hij zegt darover heel veel boeiende en zinvolle dingen, maar uiteindelijk blijkt het volgens hem bij de christelijke hoop te gaan om een plaatsje in de hemel. Daarmee draait het om de ziel en wordt deze aarde uiteindelijk losgelaten, het gaat om de hemel. Maar dat is een halve waarheid.

Nieuwe hemel en nieuwe aarde
Het christelijk geloof is gericht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarbij in prachtige beelden het hemels Jeruzalem neerdaalt op de aarde. Het christelijk geloof heeft dus ook alles met de vernieuwing van de aarde te maken, waarbij datgene wat we nu doen eeuwigheidswaarde heeft. Niet voor niets wordt er bij een uitvaart vaak gezegd ‘het werk van zijn/haar handen, bevestig dat!’. Om het scherp te zeggen, het christelijk geloof heeft hoop voor de aarde, het gaat om de hemel op aarde, ‘uw wil geschiede in de hemel, zo ook op de aarde’. Dat is wat inspireert, dat is wat motiveert, daarom heeft alles wat nu doen voor het Koninkrijk van God, in onze zorg voor de naasten, in onze zorg voor de schepping, in onze zorg voor de ziel, eeuwigheidswaarde.

Verwachting
In onze verbondenheid met Jezus Christus worden we medewerkers aan het Rijk van God in deze wereld. Wat het tegenspreekt, moeten wij ook tegenspreken, wat eraan beantwoord, mogen we omarmen. Zo laten we nu al iets zien van wat we verwachten. We verwachten de komst van de Heer, zo is alle christelijke tijd van leven adventstijd. Het maakt uit om te geloven, het maakt uit om te hopen. De beloften van God en de komst van Christus in deze wereld hebben daarvoor een stevig fundament gelegd.

Ds. Sjaak Visser

n.a.v. Jurgen Moltmann, In het einde ligt het begin – een kleine leer van de hoop, hfdst.6
Roland van der Vorst, HOOP – hoe we door de toekomst worden verleid

Categorieën: Nieuws, Van onze voorgangers | Tags: , , , | Geplaatst op 13 december 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856