Het jaar van veranderingen

Tijdens de nieuwsjaarsdienst op 6 januari 2013 hield de voorzitter van de algemene kerkenraad, Bert Boer een korte, heldere toespraak met een duidelijke kijk op de toekomst van de PGZ.

Op weg naar een moderne en inspirerende geloofsgemeenschap in Zaandam.

Beste mensen, zusters en broeders in de Heer,

De Protestantse kerk van Zaandam zit, net als veel zusterkerken in Nederland en daarbuiten, in een proces van vernieuwing. Van ontwikkeling naar andere, eigentijdse vormen van kerkzijn.  Vernieuwen is geen doel op zichzelf, maar het is hard nodig om vormen te vinden die aansluiten bij deze tijd en bij mensen in en buiten de kerk. De Bijbel is de bron waaruit wij als kerk putten voor geloof en leven. Deze geloofstraditie willen wij bewaren, verhelderen en doorgeven. Maar hoe? Onderzoek van het bureau Motivaction op verzoek van onze landelijke kerk laat zien dat wij verreweg de meeste burgers in ons land totaal niet meer aanspreken. Terwijl er bij velen wel degelijk behoefte is aan zingeving. En aan duidelijkheid.

Het rapport “Dienen en Verbinden” heeft ons wakker geschud en aan het denken gezet. Het is in de Wijkkerkenraden besproken. De Algemene Kerkenraad heeft op veler verzoek een Visie ontwikkeld. Tegelijk zijn er drie werkgroepen ingesteld die binnen enkele weken met voorstellen komen. Uiteraard worden die ter bespreking aan u voorgelegd.

Binnen de eerder gekozen prioriteiten Diaconaat, Jongerenwerk en Missionair bezig zijn is in  2012 al heel wat in beweging gezet.  Denk maar aan de Bron, ons inloophuis in Poelenburg, Alpha-cursussen,  het geslaagde Sonrise in het Veldpark deze zomer, Meet and Greet groepen,  de Taizéreis en de opening van het Lighthouse op het Ruiterveer  voor jongeren uit heel Zaandam. Onze predikanten hebben initiatieven genomen om de middengroepen bij onze kerk te betrekken, alsmede ook veel op muzikaal gebied: van een jongerenband tot klassiek,

En initiatieven voor de zo gewaardeerde ouderen onder ons. Niet alleen voor zorg en aandacht. Ouderen hebben de kerk ook veel te bieden. Wees wijs met grijs!

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor de vernieuwde website, gerund door een enthousiaste en bekwame redactie. Van alle kanten wordt ons hiervoor lof toegezwaaid.

Dankbaar zijn we ook voor de Kerkrentmeesters die er in hebben toegestemd om, terwijl de jaarbegroting het eigenlijk niet toelaat, nog voor 4 jaar een part-time predikant te zoeken.

Gemeente, 2013 wordt het jaar van de veranderingen. We zullen keuzes moeten maken. Keuzes over  vormen van kerk-zijn, waarmee we bepaalde groepen (weer) kunnen aanspreken. Keuze voor een gemeente die werkelijk open staat voor anderen en andere opvattingen, zodat nieuwkomers en zoekers zich echt welkom voelen. Keuze voor een nieuwe bestuursstructuur, een plattere organisatie met veel minder vergaderen. Keuze voor een netwerkgemeente en een internet gemeenschap. Keuze voor betere communicatie en publiciteit.

Keuzes over wat we wel doen en welke taken we afbouwen. Vooral een keuze voor waardering van creativiteit,  nieuwe initiatieven  en een minder formele benadering van nieuw ideeën. Sta er open voor dat iets ook anders kan.

Laten we een geloofsgemeenschap zijn met liefde en compassie voor elkaar en voor de stad. Leergierig, vrolijk en ontspannen. Sociaal en duurzaam. Zo gaan we samen anders verder in vrede.

Namens de Kerkenraad wens ik u allen persoonlijk een gezegend Nieuw Jaar in goede gezondheid.           

Categorieën: Nieuws | Tags: , | Geplaatst op 7 januari 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856