Help kinderen uit Myanmar

Door het langdurige conflict in Myanmar (Birma) zijn veel Myanmarezen, speciaal uit etnische minderheden, naar de grens met Thailand gevlucht. De toekomst van de kinderen van deze vluchtelingen ziet er slecht uit. De opbrengsten van de ZWO-collectes in mei, juni en juli zijn voor deze kinderen.

In 2010 waren er meer dan 150.000 vluchtelingen. Zonder zaken als onderwijs, goede huisvesting en gezondheidszorg hebben de kinderen weinig kans op een goede toekomst. Hun basismensenrechten komen in het gedrang. De Mae Tao Clinic (MTC) onderneemt actie hiertegen.

Onderwijs voor iedereen in Thailand?

In 2005 heeft de regering van Thailand een wet aangenomen waarin staat dat alle kinderen die in Thailand leven toegang tot onderwijs moeten krijgen, ongeacht ras, nationaliteit of wettelijke status.

De MTC heeft samen met andere organisaties migrantenscholen opgericht om het groeiend aantal kinderen in het gebied op te vangen. Er zijn nu 61 scholen voor ongeveer 10.800 kinderen. Dat is nog veel te weinig want er wordt geschat dat er zo’n 30.000 Myanmarese kinderen in het gebied zijn.

Situatie van de kinderen

De kinderen zijn onder te verdelen in drie groepen: kinderen met ouders die ergens anders werken, wezen of kinderen die in extreme armoede leven. Deze kinderen worden opgevangen in internaten. Er zijn grote groepen kinderen op drift geraakt. Vanwege de onveilige situatie in Myanmar en de kans op kinderhandel of gedwongen opname in het leger, worden kinderen – vaak zonder begeleiding – de grens overgestuurd naar Thailand.

Kinderbeschermingsprogramma MTC

Sinds 1995 geeft de Mae Tao Clinic onderwijs aan kinderen uit Myanmar. Het programma begon als een ad hoc project om acuut voorkomende problemen op te lossen. Uiteindelijk groeide het uit tot een totaalprogramma met een focus op voedsel, gezondheid en onderdak. Vervolgens verzorgde de Mae Tao Clinic onderwijs, zowel basis- als beroepsonderwijs. Het geld dat voor dit project geworven wordt komt voornamelijk ten goede aan het onderwijs en voedselvoorziening.

Meer informatie is te vinden op de website van MTC.

Hoe draagt u bij?

Door een bijdrage te geven tijdens de collectes in de kerkdienst, maar u kunt uw bijdragen ook overmaken naar bankrekening ZWO: rek.nr: NL2 INGB 0009 2652 58 t.n.v. ZWO Prot. Gemeente Zaandam o.v.v. K001575 – Staatloze kinderen in Myanmr

About ZWO
ZWO staat voor Zending, Wereldiakonaat en Ontwikkelingswerk. Vanuit de kerk zet de ZWO zich in voor de nood van mensen in binnen- en buitenland. De ZWO doet dit door voorlichting, toerusting en fondswerving. De ZWO is onderdeel van de diakonie.

Categorieën: ZWO | Tags: , , | Geplaatst op 24 juni 2015

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856