Help Bangladesh

Op 3 februari is de zondag van het Werelddiaconaat. Om 10:00 ben je dan welkom in een dienst in de Noorderkerk. Elk jaar organiseert de Protestantse Kerk in Nederland op de eerste zondag van de maand februari een zondag voor het Werelddiaconaat. Dit omdat ons land in februari 1953 getroffen werd door een grote ramp, de watersnoodramp in Zeeland. Wij kregen toen hulp van landen over de hele wereld, van rijke, maar ook arme landen. Elk jaar staat een land centraal dat nu van ons hulp krijgt. Dit jaar is dat Bangladesh.
Bangladesh is de grootste delta ter wereld en elk jaar treden de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen. De klimaatveranderingen hebben tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en onberekenbaarder zijn. Kerk in Actie ondersteunt projecten in Bangladesh om de Bengalen te helpen betere voorbereidingen te treffen, zoals huizen op een hogere plek te bouwen of door een waarschuwingssysteem op te zetten. Kerk in Actie traint ook medewerkers van partnerorganisatie in ramppreventie en rampbestrijding. Zie voor meer informatie:watersnoodbangladesh

In de Bijbel zijn ook veel verhalen te vinden over rampen, ook over watersnoodrampen. Het bekendste verhaal is het verhaal over Noach. Hoe gaan mensen in de Bijbel om met rampen en wat kunnen wij daarvan leren. Daar gaan we op in tijdens de dienst. Voor de kleintjes is er oppasdienst en voor de grotere kinderen kindernevendienst. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken.

Steun het werk van Kerk in Actie in Bangladesh
Je kunt de projecten van Kerk in Actie in Bangladesh steunen door een bijdrage over te maken op
NL69 INGB 0690 2135 30 t.n.v. ZWO Prot. Gemeente Zaandam o.v.v. Bangladesh.
Wat kunnen we met je bijdrage doen?
• voor € 23,00 krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
• voor € 902,00 krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
• een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost € 1.170,00.

Categorieën: ZWO | Tags: | Geplaatst op 23 januari 2019

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856