Handelen naar Gods voorbeeld

Martijn Ouwerkerk

Martijn Ouwerkerk schrijft deze maand over hoe men kan handelen naar Gods voorbeeld.

Handelingen

Handelingen 2:42 ‘en zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. . . 46 en zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart 47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe (HSV).

Passie voor Jezus

Zoals vaak gezegd, heb ik een passie voor Jezus, het geweldige evangelie en voor jongeren. Dit is nooit minder geworden, alleen het laatste jaar lijkt God steeds meer een passie te geven voor de kerk. Ik heb het gevoel dat God mij er steeds meer van bewust maakt hoe belangrijke de kerk is en dat Hij laat zien hoe Hij het bedoeld heeft.

‘God gebruikt ons als gereedschap in Zijn hand’

Voor mijn studie Theologie in Leuven heb ik een boek moeten lezen voor het vak praktische theologie. Het boek heet ‘meewerken met God, ontwerp van een gereformeerde praktische theologie’ geschreven door C.J. de Ruijter. In dit boek beschrijft de Ruijter het handelen van de kerk en noemt hij een aantal handelingen. Het boek is een betoog, van hoe er onderscheidt gemaakt dient te worden tussen het handelen van God en het handelen van de mens. Hij zegt: God handelt en de kerk mag als ware meewerken met God, vandaar de titel van zijn boek. Ik zeg zelf altijd: ‘God gebruikt ons als gereedschap in Zijn hand.

Gods gereedschap

Zo is de kerk Gods gereedschap om het evangelie (de blijde boodschap) bij de mensen te brengen, om te vieren, om mensen op te bouwen en te onderwijzen in de goede leer. De kerk is Gods gereedschap om geestelijke- en praktische zorg te verlenen aan de mensen om ons heen. Zo heeft echter elke kerk zijn eigen focus op deze handelingen, maar welke focus heeft een missionaire kerk?

De Bijbel

Wat kunnen we leren uit de Bijbel? Handelingen 2: 37 t/m 47 verteld ons hoe de vroege kerk eruit zag. De discipelen hadden de Heilige Geest ontvangen en daaruit volgde de handelingen van de discipelen. Het eerste wat ze deden, was getuigen over wat Jezus gedaan heeft. Dit stuk beschrijft wat voor effect dit had op de mensen. Er staat dat 3000 zielen op 1 dag aan hen werden toegevoegd, door alleen de getuigenis van de discipelen.

De kerk 

Als we verder lezen zien we wat er gebeurd, wat ze doen. Samen met deze 3000 zielen ontstond de vroege kerk van allerlei mensen, joden en niet joden, alles door elkaar. Deze kerk stond bekend om hun eensgezindheid, de eenheid in een gemeenschappelijk doel. Dit betekend niet dat ze het altijd over alles eens zijn geweest, maar hun prioriteiten lagen bij de opbouw van Gods koninkrijk. Er staat ook: ‘en zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen’… Sterker nog: ze verkochten hun bezittingen en alles wat ze hadden om dit te kunnen delen met anderen, ze gingen van huis tot huis om te eten met elkaar in vreugde en ze loofden God en vonden genade door dit alles bij het volk. Dan staat er: ‘dagelijks voegde God mensen die zalig werden aan de gemeente toe’.

Een missionaire kerk?

Is dit een missionaire kerk? Is dit het handelen van een missionaire kerk? In vers 45 staat dat ze hun bezittingen verkochten en verdeelden naar dat ieder nodig had. Waarom deden ze dit? In vers 46 staat dat mensen van huis tot huis gingen om gewoon gezamenlijk te eten met elkaar in vreugde en eenvoud van hart. Nu is niet duidelijk of het hier gaat om het avondmaal of een gewone maaltijd. Het breken van het brood wordt in de Bijbel voor beide situaties gebruikt. Hoe dan ook, ze aten met elkaar gezamenlijk en gingen langs de huizen. Waarom deden ze dit? Het woord missionair bestond toen volgens mij nog niet, maar was deze kerk missionair? Wat zou er gebeuren als wij dit zouden doen? Hoe kunnen we dit vertalen naar onze tijd? Zouden we ook in de gunst komen bij alle Zaankanters? Zou God dan ook dagelijks nieuwe mensen toevoegen aan de kerk? Ik geef hier geen antwoord op, maar u kunt er over nadenken.

Crossroads

Ik ben erg geïnteresseerd hoe anderen kerken missionair proberen te zijn. Zo bezoek ik af en toe andere kerken. Zo was ik laatst in een kerk in Amstelveen (crossroads). Deze kerk heeft in een korte tijd vele mensen naar hun kerk weten te trekken en nog steeds komen hier wekelijks nieuwe mensen bij. Ze hebben nu noodzakelijk drie diensten op een dag, omdat de kerk te klein is geworden voor alle mensen. Ik zat in de tweede dienst met ongeveer 250 mensen. Nu weet ik van deze kerk dat ze erg naar buiten gericht zijn, dat ze missionair zijn, zich bewust om deze reden niet aansluiten bij een denominatie, maar gewoon bij Jezus horen en Hem willen volgen. Al met al reden genoeg om hier eens een dienst bij te wonen en met mensen te praten.

Holy habits

Deze kerk hebben verschillende thema’s door het jaar heen, waarin een reeks van preken horen. Dit keer was het thema: Holy habits (heilige gewoontes) ‘hoe missionair te zijn in je omgeving’? Een reeks van preken waarin de voorganger praktische handelingen geeft aan de mensen in de kerk om missionair te zijn als gemeente in je eigen omgeving.

Gastvrij

Zo gaf deze voorganger het voorbeeld van maaltijd te nemen met elkaar. Hoe makkelijk het is, maar tegelijkertijd ook moeilijk om af en toe iemand uit te nodigen die je niet kent, om bij je te komen eten en een maaltijd met je te nuttigen. Misschien je buren, misschien iemand van je werk. Om gewoon een maaltijd met elkaar te nemen, om gastvrij te zijn. Om te delen van wat je hebt, meer niet! Hier hoef je niet te praten over Jezus of over de kerk, maar gewoon delen van de liefde die God je gegeven hebt en je naaste lief te hebben. Eten moeten we allemaal. Wat ik een pakkende uitspraak vond was: ‘je kan al etend het koninkrijk van God opbouwen’.

Uitdaging neerleggen

Wat gaat er gebeuren als we een keer de kerk op zondagochtend sluiten en allemaal in plaats van dat we naar de kerk gaan 1 iemand uitnodigen om te ontbijten of te lunchen en gewoon in vreugde en eenvoud van hart met elkaar te eten, niets meer niets minder? Ik wil bij jullie de uitdaging neerleggen missionair te zijn als kerk, eensgezind en met een gemeenschappelijk doel om God koninkrijk te bouwen, net als de vroege kerk.

Uw liefde

Misschien is dit iets voor u, om een keer iemand die het nodig heeft uit te nodigen bij je thuis om te eten en degene te laten genieten van uw gasvrijheid en uw liefde? Dit is een manier hoe God zijn gemeente wil bouwen en zijn koninkrijk wil stichten op aarde in Zaanstad. Dit is niet de enige manier. Zo zijn er meerdere manieren, vindt uw manier!!

Het gaat er niet om wat je doet, maar om wie je bent

Ik wil afsluiten met mijzelf te citeren, dit zeg ik vaak tegen mezelf en ik geloof dat God dit vaak tegen mij zegt: ‘Lieve Martijn, het gaat er niet om wat je doet, maar om wie je bent’. Dit zeg ik ook tegen u. Laat u niet iets opleggen, ik hoop niet dat ik jullie het gevoel geef dat je nu iets moet doen. Ik bid wel dat ik en wij als kerk zullen ‘zijn’. Dat we als kerk gewoon christenen zullen zijn, er zullen zijn voor de mensen om ons heen, in onze omgeving, in onze buurt. Dat is genoeg, dat is alles, dat is missionair zijn!!!

Categorieën: Blog, Nieuws | Tags: , , | Geplaatst op 9 februari 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

1 Reactie

 1. door lukas van scheppingen

  Op 28 februari 2013

  Hallo Martijn
  Heb je geloofsovertuiging gelezen over de kerk
  Heb een vraag of je een keer met mij mee wilt op vrijdagavond naar de vluchtkerk in Amsterdam om mee te bidden om half 9 s avonds voor vervolgde
  christenen die net zo oud als jouw zijn en straks 1 april weer op straat worden gezet Zelf ga ik er met mijn vrouw natoe om te bidden en heb een vertrouwens band opgebouwd Wat zou het goed zijn dat er ook mensen van hun leeftijd contact met hun willen hebben en mee bidden
  Vriendelijke groet Lukas van Scheppingen 0252-752814

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856