Handboek christelijke meditatie (deel 4)

Christelijke meditatie

Een leesverslag over bovengenoemd boek. Deel 1 gaat over vertrekpunten. Hoofdstuk 4 wordt wat concreter en persoonlijker: de zin van zen.

Stilte
Mediteren in de westerse traditie komt dus voort uit de joodse manier van bijbelstudie en dat gebeurde hardop (zie blog 3). Het ging niet zozeer om stilte maar om het zich eigen maken van teksten en het hardop overdenken en bidden daarbij.
Toch wel een opmerkelijk verschil met hoe ik tot nu toe tegen meditatie aankeek en het oefende. Wanneer ik in mijn Bijbel lees doe ik dat inderdaad liefst hardop en daarbij komt het gesprek met God meestal vanzelf, maar dat ervaarde ik nooit als mediteren. Mediteren is voor mij in stilte een laag dieper proberen te komen (bij voorbeeld als reactie op wat ik las) of juist een voorbereiding: tot rust komen en mezelf openstellen voor de aanwezigheid van de Eeuwige die toch zo dichtbij is en in mij. Dit lijkt op het eerste gezicht dus meer op de oosterse manier van mediteren.

Eenheid
Hoofdstuk 1.4 gaat over de toegevoegde waarde van oosterse spiritualiteit voor christelijke meditatie en met name van zenboeddhisme, omdat de grondgedachte hiervan in alle oosterse stromingen aanwezig is.

Zen is geen godsdienst maar een filosifie over het wezen van de mens. In tegenstelling tot westerse filosofieën geeft het geen verklaring van de werkelijkheid maar richt het zich op de ervaring ervan. Het belangrijkste kenmerk van Zen is de gedachte dat alles één is: er bestaat in wezen geen scheiding, geen tegenover. Er is geen object buiten mij, er is geen kerk versus wereld, geen onderscheid tussen ik en mijn omgeving. Zenmeditatie richt zich erop om dat zo volledig mogelijk te ervaren, zonder daar een oordeel aan te verbinden (want een oordeel veronderstelt een tegenover?).

Nut van Zen
Deze gedachte neem ik mee als uitdaging, want hoewel ik probeer niet te oordelen ben ik best snel geïrriteerd, ook als ik probeer te mediteren. Omdat ik mezelf verlies in bijkomende gedachten en opkomende ideeën, terwijl ik nu net tot rust wilde komen. Misschien kan ook hier Zen van nut zijn. Rust, of liever ontvankelijk worden of ‘leeg’ heeft niets te maken met gedachteloosheid. Het is de bedoeling de veelheid te laten voor wat het is om de aandacht te richten op (een ervaring van) het één zijn met in alles.

Hier houden mijn meditatiepogingen meestal weer op. Ik ervaar een dergelijke eenheid wel eens, meestal tijdens een lange wandeling, maar het is voor mij geen doel. Ook de diepere ervaring van de eenheid met God is niet mijn doel al verlang ik soms wel terug naar die momenten. Ze komen immers niet op bestelling.

Het verloren individu
Terug naar het handboek. De Amerikaanse monnik Thomas Merton komt ter sprake. Merton ziet Zen als hulpmiddel om zuiver te blijven waarnemen zonder belast te worden door overtuigingen. Hij waarschuwt voor het gevaar God te veel als een object te zien, omdat je God dan tegenover andere dingen zet en buiten de eigen werkelijkheid. Ook het denken vanuit het (eigen) individu dat wij vaak zo gewoon zijn gaan vinden, wijst hij af. Dit denken is in strijd met Zen maar ook met de christelijke mensvisie.

De mens die zichzelf als uitgangspunt neemt raakt geïsoleerd schrijft hij, doordat hij de wereld ervaart als buiten hemzelf. Het collectief, de groep of gemeenschap is daarvoor geen oplossing maar geeft in feite dezelfde houding weer: het ik is hooguit wij geworden.

Een interessante gedachte om te leggen naast mijn en onze manier van (groep) zijn.

Wordt vervolgd

Klik hier voor de andere blogs van Wil Kruit

Categorieën: Nieuws | Tags: , , | Geplaatst op 3 september 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856