Handboek christelijke meditatie (deel 3)

Christelijke meditatie

Een leesverslag over bovengenoemd boek. Deel 1 van het boek gaat over de vertrekpunten. Deze keer gedeelten uit het hoofdstuk ‘Geschiedenis van de christelijke meditatie’.

1.3. Kennen wordt kunde?

Het woord meditari vinden we al in de eerste latijnse bijbelvertaling, de Vulgata, als vertaling van het hebreeuwse hgh dat ook wel vertaald wordt met ruminare, herkauwen. Het duidt op het herhaaldelijk half luid lezen van Gods Woord om zich deze teksten eigen te maken (o.a. Jozua 1:8). In thorakringen en op talmoedscholen werd zo de heilige schrift herlezen en besproken. Deze traditie stond model voor het persoonlijke, biddend overwegen van bijbelteksten van de eerste christenen en ook van de latere kluizenaars en kloosterlingen.

Jammer maar misschien wel logisch is dat hoe meer zich vaste groepen gaan vormen des te meer men methodes gaat vastleggen over hoe je hoort te bidden of mediteren (tussen die twee werd geen onderscheid gemaakt overigens). Origines schreef in de 2e eeuw een boekje over het gebed en na hem worden door de schrijver vele namen en stromingen genoemd.
Wat opvalt is dat met de regels en details ook de afstand geschapen wordt: mediteren wordt iets voor geleerden, met de onderlinge strijd en discussie die daarbij hoort.

Naast de vraag naar de exacte methode lijken de belangrijkste discussiepunten:
1. Gaat het om verstandelijk kennen of totale overgave incusief het emotionele?
Ik noem het maar even de strijd tussen hoofd en hart. Niet alleen Benedictus maar ook Luther en Calvijn leken te kiezen voor het laatste.
2. De ware geestelijke hoort zich volledig terug te trekken uit de wereld en alles wat daarbij hoort. Voorstanders van deze stelling gingen een klooster in waar je in principe niet meer uit mocht.
3. Mystici maken zich druk over de vraag of je een geestelijke ervaring (extase e.d.) kan of mag oproepen of niet…

Uiteindelijk stagneert verdere ontwikkeling van het (westers) meditatief leven onder invloed van het Verlichte denken en de vervreemding en het wantrouwen dat onstaan is als gevolg van de onderlinge strijd. Het komt pas na de Tweede Wereldoorlog weer op gang. Tot die tijd is mediteren weer iets voor zonderlingen en in de protestantse kerken wordt de nadruk steeds meer gelegd op kennis en verstandelijk redeneren. Setpoint voor de ratio.

Wordt vervolgd

Klik hier voor de andere blogs van Wil Kruit

Categorieën: Blog, Nieuws | Tags: , , , | Geplaatst op 26 augustus 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

1 Reactie

  1. door Marijke

    Op 26 augustus 2012

    Ik lees je bijdragen met interesse Wil, dank je wel! Ik heb er alleen niets over/op te zeggen 😉 En misschien komt dat nog aan het eind, maar ik ben ook wel benieuwd naar je eigen ervaringen/weg met meditatie, als je die zou willen delen.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856