Handboek christelijke meditatie (deel 2)

Christelijke meditatie

Een blog van Wil Kruit, die mediteren en bijbellezen een vaste plek in haar dagindeling wil geven. Zij leest ‘Handboek Christelijke meditatie, vertrekpunten, wegen en vruchten’.

Zoals verteld bij deel 1 wil ik via dit blog delen wat mij opvalt tijdens het lezen van het Handboek christelijke meditatie. Per hoofdstuk pak ik tekstgedeelten op die ik inspirerend of opmerkelijk vind, soms met een persoonlijke noot… bedoeld als een uitnodiging om mee te lezen of gewoon te reageren.

Deel 1 van het boek: Vertrekpunten

1.2. De theologie van de meditatieve beweging, Lex Boot

De (christelijke) meditatiebeweging plaatst zich in een multireligieuze cultuur en benadert meditatie daarom als een religieus ritueel. Het begrip religie wordt daarbij opgevat als een relatie van de mens met het Absolute, met “een Werkelijkheid die de grond is welke de onze draagt”
Hoewel loslaten van wat iemand bezet essentieel is, gaat het uiteindelijk niet om onthechting maar om present blijven.

Meditatie vindt dus plaats in een relatie en dat veronderstelt dat er Iets – Iemand te vinden is waarmee je in relatie kunt treden. Christelijke meditatie gaat uit van het geloof in God als Aanwezige hier en nu. Niet dat we daarover kunnen beschikken, maar wie mediteert stelt zich open voor de Ene, die zich aan Mozes bekend maakte als JHWH, een naam die “in zich draagt dat die Ene aanwezig is en aanwezigheid impliceert naar de mate waarin wij zelf aanwezig komen.”

Christelijke meditatie draait dus niet om onszelf maar wendt zich toe naar Hem die is en die was en die komt.

Deze gedachtengang is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, want binnen de theologie vond een verschuiving van godsbeelden plaats. Moderne mensen, schrijft Boot, “kunnen zich geen voorstelling meer maken van een God daarboven als een soort wezen dat van grote afstand ingrijpt in onze werkelijkheid”. Vandaaruit doorredenerend is de overtuiging gegroeid dat men niet meer kan spreken over God als Wezen of als Persoon. God is een soort aanduiding geworden voor een oerkracht, een iets…

Ook binnen de meditatieve beweging is de dualistische voorstelling van een God boven en wij beneden op de achtergrond geraakt. Opvallend is hier dat dit niet tot verwijdering heeft geleid maar eerder tot bevrijding. God is niet ver boven, maar om ons heen en in ons. Jezus is niet een type uit een verhaal van lang geleden maar hij is hier en nu. De Geest was er al en roept ons nog steeds.
God als Drievuldig Wezen ( is niet hetzelfde als drieënig) is meer dan ooit bereikbaar geworden, de relatie intiemer dan ooit, is de – ook mijn – ervaring.

wordt vervolgd…

Lees hier deel 1 van deze serie blogs van Wil Kruit.

Categorieën: Blog, Nieuws | Tags: , , , | Geplaatst op 17 augustus 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856