Goed doen met Poen, 12 oktober 20:00 uur

Goed doen met Poen: Zaterdag 12 oktober 2019 om 20:00 in de Noorderkerk

Een wedstrijd waar € 1.500,- aan steun wordt verdeeld over een aantal projecten. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te denken en te stemmen over het verdelen van de hulp. De avond levert doorgaans een goede inkijk op de organisaties, hun uitdagingen en hun werkwijze op. Interessant voor jong en oud!

Van harte welkom, de inloop begint om 19:30, na afloop ook gelegenheid om nog even na te praten. We hopen op een ruime opkomst omdat de projecten dat gewoon verdienen!

De vier doelen van de avond:

  1. War Child  https://www.warchild.nl/organisatie

Zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden kinderen in oorlog. Ze helpen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren en creëren een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele, maar vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Wereldwijd. Van Colombia tot Afghanistan. Niet omdat het zo leuk is, maar omdat kinderen daar recht op hebben.

2. Stichting Present https://stichtingpresent.nl/zaanstreek/over-ons

Geloofd dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn.

3. Ellis van Atten voor het Moya Centre in eSwatini  http://moya.org.sz

Dit is een kleinschalig project in Zuidelijk Afrika waar veel kinderen als gevolg van Aids wees geworden zijn en dus een kwetsbare groep vormen. Via de lokale gemeenschap en scholen wordt de kinderen een basis aangeboden via pre-school, naschoolse opvang en tienerclubs. Ellis van Atten verbleef er een aantal weken, draaide een aantal dagen mee en werd gaandeweg enthousiast over het project “dat door d egemeenschap gedragen werd”.

4. Stichting Vaarwens. 

Stichting Vaarwens: https://www.stichtingvaarwens.nl.

Stel … u hebt de slechte tijding gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent.
Stel … u loopt thuis rond om uw laatste zaken te regelen, of u zit in een rolstoel, in een ziekenhuis, in een hospice… en u kunt er nog een dag uit om alleen met uw naasten een geheel verzorgde vaardag te maken op een heerlijk schip.
Stichting Vaarwens regelt het allemaal … GRATIS!

 

Namens de diaconie: Kees van der Pol (06-21150705)

Categorieën: Diaconie, Nieuws, Onze Gemeente, ZWO | Tags: | Geplaatst op 8 oktober 2019

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856