Giften en legaten

Zonder uw financiële steun door middel van giften en/of legaten kan de kerk niet voortbestaan. Het college van kerkrentmeester beheren de financiën van de kerk. Zij geven u informatie over de kerk en de fiscus en over legaten.

De kerk en de fiscus

Aftrek giften

Ongetwijfeld voor velen geen geheim, maar niettemin goed om nog eens op te wijzen: de belastingdienst geeft u onder voorwaarden een deel terug van het geld dat u aan de kerk geeft in vorm van de vaste vrijwillige bijdrage of als bijdrage in de collectezak (Moet wel aantoonbaar zijn middels bv bankafschrift of nota)

Deze teruggave maakt het u mogelijk uw bijdrage te verhogen zonder dat het u wat kost; de fiscus helpt immers mee! De omvang van het fiscale voordeel hangt af van uw inkomen en leeftijd en het belastingtarief dat daarbij hoort. De maximale teruggave is 52%, maar zal in de meeste gevallen lager liggen. De belastingdienst hanteert overigens wel grenzen voor de giftenaftrek: vanaf 1% van het (gezamenlijke) drempelinkomen tot maximaal 10% van het drempelinkomen is aan giften aftrekbaar. De eerste 1% telt daarbij niet mee.

Even een rekenvoorbeeld: stel dat u een belastbaar inkomen van € 30.000 hebt, jonger bent dan 65 jaar en € 1.000 aan giften betaalt. Het belastingtarief over de top van dit inkomen bedraagt 42,00% (2013). De belastingteruggave is dan (€ 1.000 min 1% van € 30.000 =) € 700 x 42% = € 294,00. Dus: een bedrag van € 1.000 aan giften levert in deze situatie een teruggave van belastingen op van  € 294,00.

Bedragen die u via de collectezak geeft, komen als gezegd ook voor aftrek in aanmerking. Voorwaarde is dan wel dat u kunt aantonen wat u betaald hebt. Dat kan door collectebonnen te kopen en deze te gebruiken bij de collectes.  Op de website en op de laatste pagina van het kerkblad kunt u lezen hoe u aan de collectebonnen kunt komen.

Verder zijn er ook aftrekmogelijkheden voor giften in de vorm van een notarieel vastgelegde periodieke uitkering. Voordeel van deze vorm van schenking is dat het maximum van 10% niet geldt (en het minimum trouwens ook niet). Een periodiek gift is eerder geschikt voor wat grotere bedragen, omdat notariële kosten moeten worden (goed)gemaakt. Een notarieel vastgelegde schenking moet voor minimaal 5 jaar worden gedaan.

We zijn ons bewust dat er ook leden zijn die bewust van de bovengenoemde fiscale regelingen geen gebruik wensen te maken. Mogelijk dat het voor anderen een  aansporing is om het nu ook daadwerkelijk zo te gaan regelen, wat men altijd al had willen doen.

Het College van Kerkrentmeesters is graag bereid eventuele vragen over deze boeiende materie te beantwoorden.

Legaten en erfstellingen

Met enige regelmaat wordt onze kerk begunstigd met een legaat (een bepaald bedrag of bepaalde bezittingen) dan wel een hele of gedeeltelijke nalatenschap. Het gaat soms om flinke bedragen. Voor de kerk zijn deze extra inkomsten, die naar hun aard niet in onze begroting zitten, bijzonder welkom. Hoewel wij het vooral moeten hebben van het ‘levende’ geld dat jaarlijks door de leden wordt bijeengebracht, zijn grote investeringen (zoals in gebouwen) vaak alleen mogelijk als er extra geld beschikbaar is door erfstellingen en legaten. Deze extra middelen zijn door de eeuwen heen voor het voortbestaan van de kerk bijzonder belangrijk geweest.

Vele goede doelen organisaties roepen u tegenwoordig via de media en mailings op hen te gedenken in uw testament. Deze directe en soms ook wel wat indringende -om niet te zeggen: opdringerige- benadering hebben wij als kerk nooit willen toepassen. Aan de andere kant is er wel de nuchtere constatering dat elk leven hier eindig is en dat het alleen maar goed is om tijdig na te denken over wat er met uw aardse bezit moet gaan gebeuren. Mocht het zo zijn dat er ruimte is om ook na uw overlijden de Protestantse Gemeente in Zaandam te steunen door geld of andere bezittingen na te laten, kunt u dat regelen met uw notaris. Het is goed om te weten dat dit volledig belastingvrij kan geschieden, omdat de PKN door de belastingdienst officieel als ANBI (goede doel) instelling is aangemerkt.

Mocht u nadere informatie wensen, neem dan gerust contact met een van de kerkrentmeesters. Wij zijn graag bereid om in vertrouwen de mogelijkheden met u te bespreken. Ook is ter informatie een brochure beschikbaar, die nader ingaat op deze materie. Op verzoek stuurt het Kerkelijk Bureau u die brochure graag toe.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

kerkelijkbureau@pgz-zaandam.nl

 

Protestantse Gemeente Zaandam
College van Kerkrentmeesters
Heijermansstraat 127
1502 DJ Zaandam
Telefoon : 075-6164620

Geopend op maandag, dinsdag
en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur

 

 

 

Categorieën: Kerkrentmeesters | Tags: , , , | Geplaatst op 16 december 2011

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856