Gemeenteavond 15 mei 2018

Klokslag 20.00 uur riep voorzitter Cornelis Kaai iedereen naar zijn zitplaats op de gemeente-informatieavond over het proces “Samen naar één kerkgebouw” . Na een lekker kopje koffie van Rob van den Berg en Doke Reijling namen ongeveer 100 mensen plaats op de stoelen van de Westzijderkerk

Cornelis lichtte het programma voor deze avond kort toe en las uit Romeinen 12, vanaf vers 9 en vervolgde met een metafoor over de Tafelberg, die je overal vandaan kunt zien, in goed of slecht weer. Dit staat model voor onze kerk: van alle kanten zichtbaar!
Len de Klerk, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, deed vervolgens de aftrap en vertelde over de stand van zaken in het proces van het afstoten van een kerkgebouw, of, zoals we dat liever noemen: “Samen naar één kerk” en vertelt kort over de gevolgde procedure.
Na deze toelichting, was er gelegenheid tot vragen stellen.

Vervolgens krijgt Cor Schaap het woord. Hij heeft een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van processen van het inkrimpen van gemeenten en afstoten van kerkgebouwen. Hij vertelt over de valkuilen waar de gehele gemeente voor staat. Het is heel gemakkelijk om te denken in termen van “Mijn kerk”, “Ik heb daar alles meegemaakt”, “mijn ouders zijn er…”, etc.
Hij wijst op het gevoel van noodzaak dat aanwezig moet zijn bij allen. Ook is het belangrijk dat er vertrouwen is in de cijfers en de mensen die hierover gaan. Niemand wil graag minder, dus als het in de cijfers wordt aangetoond, dat dit noodzaak is, is dat ook zo. Vertrouw daar op!

Cornelis kijkt ook nog even vooruit. Het komende jaar wil de gemeente gaan nadenken over hoe het pastoraat in de komende periode verder vorm en inhoud kan krijgen. Ook wordt er gekeken hoe het aanbod van diensten aantrekkelijker en gevarieerder kan worden gemaakt. Een ieder die hierover mee wil denken wordt van harte aangemoedigd zich te melden.
Na dit gezegd te hebben was er op het orgelplein ruim de gelegenheid om nog van gedachten te wisselen en een hapje en drankje te nuttigen.
Een volledig verslag van deze avond was te lezen in het Klein Kompas no. 21 van 24 mei. Nog geen abonnement? Meldt u dan snel aan: kerkelijkbureau@pgz-zaandam.nl U krijgt dan elke week de weekbrief Klein Kompas in uw mailbox, met alle wetenswaardigheden van onze gemeente.

Categorieën: Nieuws | Tags: | Geplaatst op 31 mei 2018

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856