Gastvrijheid gaat verder dan je denkt

Een overdenking van dominee Sjaak Visser over gastvrijheid, wat dit seizoen het thema is.

Tijdens onze vakantie in de Zuid-Franse Alpen zagen we dat er vlak achter onze camping een pelgrimage zou plaatsvinden. Omdat we zelf ook op pelgrimstocht naar Assisi waren, vonden we dat we dit niet konden laten lopen nu het bij wijze van spreken in onze achtertuin zou plaatsvinden.  Zonder te weten wat het precies inhield gingen we ‘s morgens om 8 uur op pad naar het beginpunt. Dat was nog wel even zoeken, want hordes mensen waren er niet naar op weg. Maar opeens zagen we een tiental mensen die voor hetzelfde doel aanwezig waren en gaandeweg voegde zich andere mensen bij de tocht.

Bij elkaar te gast

Het bleek dat het een jaarlijks terugkerende tocht was, die georganiseerd werd door mensen die de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella hadden gelopen. Deze tocht liep naar het kerkje van Saint Jacques, en Jacques/Jacobus heeft alles met deze tocht te maken, vandaar. Voor velen was het een soort jaarlijkse reunie, maar we werden gastvrij opgenomen. En verhalen werden uitgewisseld. In het kerkje werd een dienst gehouden en voorafgaande aan de dienst zongen we een pelgrimslied van St Jacques. Na de dienst was er een maaltijd en we werden opgenomen in de dorpsgemeenschap. Er was een mooie mix van aandacht en ruimte. We wisten ons gezien, we konden verhalen uitwisselen en eigenlijk waren we zo bij elkaar te gast. Gastvrijheid is een groot goed, het verrijkt je leven.

Gastvrijheid in de Bijbel

In veruit de meeste culturen is het ook een belangrijke deugd. De boodschap van de Bijbel vormt daarop geen uitzondering. Het is boeiend om te kijken welke specifieke inkleuring gastvrijheid in de Bijbel krijgt. Een indrukwekkend voorbeeld van gastvrijheid zien we in Genesis 18, waar Abraham drie vreemdelingen gastvrij ontvangt. Dit verhaal laat zien dat gastvrijheid tegenover vreemdelingen verbonden is met de zegen van de Heer. En een ‘open tent maakt een open toekomst mogelijk.’ En in Hebreeen 13 wordt met dit verhaal in het achterhoofd, gastvrijheid aangemoedigd door te zeggen dat sommigen, zonder het te weten, engelen hebben geherbergd. In de gastvrijheid kan je dus een boodschap(per) van de Heer ontvangen. Een woord uit de hemel. In het oude testament wordt er ook nadrukkelijk gesproken over gastvrijheid voor vreemdelingen, zonder dat daarmee de eigen identiteit verwaterd wordt. De gastvrijheid voor vreemdelingen heeft met hun eigen geschiedenis te maken, zij zijn vreemdeling geweest in Egypte. ‘Behandel vreemdelingen  die bij jullie wonen als geboren Israelieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.’ Maar het heeft ook met God te maken, die gastvrij is voor alle volkeren (zie Jes.25 vs. 6-9).

Jezus houdt een spiegel voor

In het nieuwe testament wordt deze lijn door Jezus sterk opgepakt. Ieder die anders is, eruit ligt, wordt erbij getrokken. Jezus kijkt alle mensen in de ogen en ziet daarin hun verlangen naar verbondenheid, het verlangen om deel uit te maken van een gemeenschap. Mensen die dat verhinderen krijgen bij Jezus de wind van voren. Jezus houdt ons een spiegel voor die aan het denken zet: ‘Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit.’ (Lucas 14 vs. 12-13). Deze houding blijkt ook eeuwigheidswaarde te hebben. Het houdt ons ook als gemeente een spiegel voor. Hoe gastvrij en ruimhartig zijn we met onze gebouwen?

Gastvrijheid als uitdaging

Wanneer we gastvrijheid in het perspectief van het Woord van God zien, dan zet ons dat op een radikaal nieuw spoor. Het daagt uit om grenzen te verleggen. Het keert patronen om. De gast en de gastheer kunnen van plaats verwisselen (denk ook aan het Emmaus-verhaal, Lucas 24). Voedselwetten die scheiding kunnen veroorzaken worden terzijde geschoven (Handelingen 10). Gastvrijheid is een uitdagend jaarthema voor mensen die Christus willen navolgen. Laten we het komend jaar samen ontdekken hoe we dit persoonlijk en als gemeente van Christus in praktijk kunnen brengen. Wordt vervolgd!

Categorieën: Overdenkingen | Tags: , | Geplaatst op 15 september 2014

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856